Parasitangrepp på gäddor i Mälaren

Ett stort antal gäddor med hudsår har upptäckts i Mälaren under de senaste åren.

Gäddorna har nu analyserats och såren tros ha orsakats av parasitinfektioner.

– Tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt kommer vi att undersöka detta ytterligare, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.
Sårskada på gädda

De två senaste somrarna har ett stort antal gäddor med hudsår upptäckts i Mälaren. Med stöd av intresseorganisationen Sportfiskarna har nu Länsstyrelsen låtit Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) analysera såren på tre fiskar.  

Provsvaren är nu klara och visar att gäddorna kan ha drabbats av ett slags sporbildande parasiter som bildat cystor i fiskarnas myskelvävnad. Parasiten tillhör släktet Myxozoa och kan bara drabba vattenlevande djur.  

Spordjurscysta omgiven av tvärsnittad ryggmuskel och med en tjock sporkapsel. Snittet är färgat och

– Det är ännu så länge inte bekräftat att såren beror på parasiten, men vi arbetar utifrån den teorin. SVA kommer att göra flera fördjupande undersökningar och förhoppningsvis vet vi lite mer inom kort, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.  

– Om de preliminära resultaten visar sig stämma är detta första gången som denna parasitinfekton påträffas på gädda. Det är i så fall både oroande och anmärkningsvärt.

Kommer detta att påverka gäddbeståndet i Mälaren?  

– Med tanke på hur sjuka många av de fångade gäddorna har varit tror jag att beståndet riskerar att minska.  

Kommer sjukdomen att drabba andra arter?  

– Ingen vet svaret på den frågan ännu. Många djur, både i vattnet och på land, har parasiter utan att bli sjuka, och en av de frågor som vi nu vill ha svaret på är varför just gäddorna drabbats så hårt av Myxozoa.  

Kan människor smittas?  

– Nej.  

Närbild på sår på gädda.

Finns det risk för att sjukdomen sprids utanför Mälaren?  

– Det kan man inte utesluta. Vi vet dessutom inte om detta redan förekommer på andra platser i Sverige. Den som får upp en gädda med sår på huden får gärna höra av sig till SVA eller Länsstyrelsen i det aktuella länet.

>> Läs mer i SVA:s pressmeddelande.