Ny utbildning: Yrkessvenska för IT-programmerare

Nu drar Tyresö kommun igång en utbildning i yrkessvenska för IT-programmerare. Utbildningen är den nionde utbildningen i yrkessvenska som Länsstyrelsen initierar tillsammans med länets kommuner och arbetsgivare.

– Utbildningen är skräddarsydd utifrån branschens behov, säger Sam Yildirim, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Länets behov av IT-kompetens omfattar hela spektrat, från tekniker med tvååriga utbildningar till civilingenjörer. Svenska för IT-programmerare arrangeras av Tyresö kommun i samarbete med Länsstyrelsen och med länets samtliga kommuner som upptagningsområde.  

– Utbildningen är skräddarsydd i nära samarbete med branschen och ska spegla behoven som finns just i dag. I det här fallet bidrar branschen med en kravspecifikation, Tyresö med utbildningen, kommunerna med elevunderlaget och Länsstyrelsen med medfinansiering för att starta utbildningen, säger Sam Yildirim.  

– Länsstyrelsen har många och täta kontakter med arbetsgivare från såväl näringsliv som offentlig sektor. Till exempel, inom ramen för satsningen Anställ Kompetensen träffade vi över två tusen arbetsgivare, kontakter som resulterade i många förslag och idéer på hur man kan underlätta för personer som inte talar flytande svenska att komma in på arbetsmarknaden. Den nya utbildningen är ett resultat av detta och bygger på en tydlig kravspecifikation från branschen, säger Sam Yildirim.  

– Det här är jättebra och efterlängtat. IT-branschen är glödhet och fullkomligt skriker efter den här typen av kompetens. Det vore ett slöseri av stora mått att inte ta till vara kapaciteten hos människor med de här kunskaperna, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.  

I regionen finns redan åtta Sfx-utbildningar, för bussförare, företagare, hantverkare, ingenjörer, lastbilschaufförer, medicinsk personal, pedagoger, jurister, ekonomer & samhällsvetare. Yrkessvenska för IT-programmerare blir den nionde i ordningen.  

– Man kan säga att vi på Länsstyrelsen bedriver framgångsrik mäklarverksamhet mellan kommunerna, högskolorna och universiteten, arbetsgivarna samt arbetsförmedlingen, säger Sam Yildirim som är initiativtagare till hela konceptet med yrkessvenska för personer med utländsk härkomst, säger Sam Yildirim.  

Ansökan till kursen Svenska för IT-programmerare ska vara inne senast den 1 september.

Mer information

>> Läs mer om svenska för IT-programmerare hos Centrum för livslångt lärande (Tyresö kommun)

>> Läs mer om svenska för IT-programmerare hos Sfx

Fakta Sfx

Svenska för yrkesutbildade (Sfx) är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Det ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknaden och ens yrke fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Om möjligt erbjuds praktik på en arbetsplats och chans att komplettera utbildningen på högskola eller gymnasium. Sfx-kurserna börjar från olika svensknivåer. Både Sfi (svenska för invandrare) och Sas (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i kurserna. Samma CSN-regler gäller som för vanliga kurser i Sfi och Sas.  

Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm och Kommunförbundet Stockholms län. Alla som bor i länet får söka kurserna.