Ny rapport: Minskat bostadsbyggande i Stockholms län

Länsstyrelsens nya rapport om bostadsförsörjningen i Stockholms län ger en mörk bild av läget.

Trots flera rapporter om stigande bostadsbrist i nästan hela länet minskade bostadsproduktionen under förra året. Även för 2012 och 2013 ser prognosen negativ ut.

– Bostadsbristen hämmar utvecklingen i regionen och är en av de mest angelägna frågorna just nu, säger landshövding Chris Heister.

Länsstyrelsen kartlägger varje år bostadsmarknaden i Stockholms län. Årets rapport är nu klar och pekar på en bostadsproduktion som långt ifrån motsvarar behoven.  

– Det är positivt att så många vill bo, arbeta, studera och starta företag här. Men det ställer också höga krav och bristen på bostäder är en av de flaskhalsar vi är tvungna att hantera för att inte utvecklingen av regionen ska stanna av, säger Chris Heister.  

Bristen på bostäder är ett resultat av Stockholms läns gynnsamma tillväxt och årliga befolkningsökning på 35 000–40 000 personer. För att möta de behoven, samt bygga bort den ackumulerade bostadsbrist som uppstått, skulle cirka 20 000 nya bostäder behöva byggas varje år under överskådlig tid.  

– Under förra året vände bostadsbyggandet dock återigen neråt efter uppgången 2010. Åtta tusen nya bostäder påbörjades 2011 vilket bara utgör en bråkdel av det verkliga behovet, säger Chris Heister.  

För 2012 ser prognoserna inte särskilt mycket ljusare ut. Stockholms läns 26 kommuner bedömer i bostadsmarknadsenkäten att drygt 10 600 bostäder kommer att påbörjas i år och knappt 13 000 under nästa år.  

– Erfarenhetsmässigt vet vi att dessa uppskattningar oftast inte blir verklighet utan brukar sluta med att ungefär tre av fyra bostäder påbörjas i tid, säger Chris Heister.    

Rapporten Läget i länet: Bostadsmarknaden i Stockholms län 2012 innehåller också bland annat:  

  • Fakta om boende i Stockholms län.
  • Bostadsbyggandet i går, i dag och i morgon – kommun för kommun.
  • Hinder och lösningar för ett ökat bostadsbyggande.
  • Tillgången till studentbostäder.
  • Boende för äldre.  

…samt mycket mer.  

>> Ladda ner Läget i länet: Bostadsmarknaden i Stockholms län 2012.