Ny landshövding i Stockholms län

Välkommen till jobbet, Chris Heister, som i dag tillträder som ny landshövding i Stockholms län.

– Tack så mycket, det känns spännande att få arbeta med huvudstadsregionens alla mångskiftande frågor.
Chris Heister

Du var fram till i går landshövding i Västerbottens län, hur känns det att sluta?

– Blandade känslor förstås. Mina fyra år i Västerbotten har varit fantastiskt roliga och utvecklande och jag tycker att vi har kommit långt när det gäller många viktiga frågor för länets utveckling. Därför känns det lite vemodigt att inte vara kvar och slutföra alla de projekt och insatser som jag och andra initierat under de här åren.  

Ändå tackade du ja till nya jobbet i Stockholm?

– Ja, jag behövde inte tänka särskilt länge. Att vara chef för Länsstyrelsen i Sveriges mest expansiva region är en utmaning som det inte går att tacka nej till. Speciellt inte när frågan kommer från statsministern (skratt).  

Kommer du att ha nytta av att redan vara ”inskolad” som landshövding?

– Ja, absolut. Det tar alltid ett tag att lära sig strukturer och beslutsvägar när man börjar ett nytt jobb. Eftersom jag nu kan länsstyrelsevärlden och den statliga administrationen hoppas jag att startsträckan blir kortare.  

Vilka är de största utmaningarna som du ser framför dig?

– Stockholmsregionen växer så det knakar och länet fick 35 000–40 000 nya invånare förra året. Det ställer stora krav på utbyggnad av bland annat infrastruktur, bostäder och kompetensförsörjning och där spelar Länsstyrelsen en viktig roll. Att skapa förutsättningar för en fungerande arbetsmarknad är också en stor utmaning liksom att ligga steget före när det gäller klimat- och energifrågorna. Djurskydd, naturvård och sociala frågor är andra områden som jag ser fram emot att arbeta med.  

Du är uppvuxen i en liten ort i norra Uppland. Hur ser du på landsbygdsfrågorna?

– Stockholms län är Sveriges tillväxtmotor och den mest tätbefolkade regionen i landet. Samtidigt har vi Sveriges tredje största landsbygdsbefolkning och en viktig uppgift för Länsstyrelsen är att verka för en livskraftig landsbygd med goda förutsättningar att leva, arbeta och driva företag i. Utbyggnaden av bredbandsnätet i till exempel Stockholms skärgård är därför en fråga som behöver prioriteras.  

Du bloggar och twittrar, kommer du att fortsätta med det?

– Absolut, sociala medier är ett utmärkt redskap för kommunikation. Jag försöker skriva enligt den beprövade devisen ”Var personlig, men inte privat”… men ibland är det inte alltid så lätt att se skillnaden (skratt).  

Följ landshövding Chris Heisters blogg här.  

Och på twitter här.