Låt korna se dig som en ledare, inte som ett rovdjur

Länsstyrelserna i Stockholm och Södermanland arrangerar en temadag om nötkreatur.

Syftet är att öka kunskapen om kornas naturliga beteende, för att undvika olyckor inom lantbruket.

Sophie Atkinson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, introducerar metoder som hjälper oss att framstå som ledare för djuren – inte som rovdjur.

Hantering av nötkreatur kan vara ett mycket riskfyllt arbete, och årligen händer det allvarliga olyckor där nötkreatur är inblandade.  

Nu arrangerar länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län en temadag om hanteringen av nötkreatur och annan boskap.  

– Många olyckor som inträffar hade kunnat undvikas om kunskapen om djurens instinkter och naturliga beteende var bättre inom lantbruket, säger lantbrukskonsulten Åsa Pettersson på Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Sophie Atkinson, forskare vid SLU och expert på lantbrukdsdjurs naturliga beteenden.

Under temadagen kommer forskaren Sophie Atkinson vid Sveriges lantbruksuniversitet att presentera metoder att handskas med nötkreatur, metoder som utvecklats i hennes hemland Australien.  

– Förenklat kan man säga att metoderna går ut på att sänka stressnivån hos djuren genom att visa att man inte är ett rovdjur utan en ledare som de tryggt kan följa och respektera, säger Sophie Atkinson.  

Temadagen vänder sig framför allt till lantbrukare.  

Tid: Lördagen den 16 juni klockan 10.00 till cirka 17.00.

Plats: Nynäs Gård vid Nynäs Slott (mellan Nyköping och Trosa)    

Om dagen:

  • Föreläsning samt praktisk hantering av nötkreatur med Sophie Atkinson, forskare vid SLU.
  • Praktisk visning av hantering av nötkreatur i ladugården på Nynäs Gård med personal från Nynäs Gård.
  • Föreläsning och praktiska demonstrationer om säker djurhantering med Stefan Wistrand, numera lantbrukare som tidigare jobbat för arbetsmiljöverket med säker djurhantering.
  • Får- och nötkreatursvallning med Sörmlands vallhundsklubb.
  • Möjlighet att besöka Nynäs Slott med visning samt utställningen ”Älskas eller ätas”.  

Kaffe och enklare förtäring kommer att finnas till försäljning.  

Arrangemanget är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Södermanland samt Sörmlands naturbruk, Öknaskolan. Tematräffen är avgiftsfri och finansieras av EU och svenska staten.  

>>Anmälan och mer information.