Kvinnors företagande ökar i Stockholms län

Fler kvinnor blir företagare, visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Antalet företag i Stockholms län som drivs av kvinnor ökade med 21 procent från 2006 till 2010. Samtidigt har antalet sysselsatta i kvinnors företag ökat med 28 procent i Stockholms län.

Vid konferensen ”Vägar till ett dynamiskt näringsliv” på fredag diskuteras denna och andra aspekter av hur innovationskraften ska kunna öka i Stockholmsregionen.

I hela landet ökade antalet företag som drivs av kvinnor med 13 procent mellan 2006 och 2010, medan antalet företag som drivs av män steg med sju procent under samma period.  

Nettoomsättningen i kvinnors företag i riket ökade med 38 procent och antalet sysselsatta steg med 22 procent.

Även lönenivån i företagen ökade med 44 procent mellan 2006 och 2010. Nettoomsättningen totalt i kvinnors företag uppgår till 364 miljarder kronor.  

– Kvinnors företagande ökar snabbt i Sverige och allra snabbast i Stockholms län. Men fortfarande är kvinnors företagande en underutnyttjad resurs som kan bidra betydligt mer till tillväxten i såväl huvudstadsregionen som landet i stort, säger Elsmari Fjällström, utvecklingsledare på Länsstyrelsens avdelning för tillväxt.  

Den 12 oktober arrangerar Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Tillväxtverket en regional konferens under temat Vägar till ett dynamiskt näringsliv.  

– Kvinnors företagande är en strategisk tillväxtfråga. När fler företag drivs och utvecklas av kvinnor tas fler affärsidéer tillvara, och nya affärsmodeller utvecklas. Fler lönsamma företag som drivs av kvinnor gör regionens näringsliv mer konkurrenskraftigt och dynamiskt, säger Elsmari Fjällström.  

Vad: Konferensen Vägar till ett dynamiskt näringsliv.  

Plats: Färgfabriken i Liljeholmen, Lövholmsbrinken 1.  

Tid: 12 oktober klockan 9.00–12.30.  

Media är välkomna att närvara under konferensen.  

 

>> Länk till programmet.

Programmet Främja kvinnors företagande ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor.  

>> Läs mer på om programmet Främja kvinnors företagande.                       

Ytterligare information:

  • Elsmari Fjällström, Länsstyrelsen i Stockholms län. Tfn 08-785 44 23.
  • Gunilla Thorstensson, programansvarig Tillväxtverket, 08-681 65 87