Kraftsamling för rökfria skolgårdar

Onsdagen den 18 april genomför Länsstyrelsen i Stockholms län en utbildningsdag för att inspirera skolpersonal och politiker att skapa rökfria skolgårdar.

– Miljön som landets barn och ungdomar vistas i är långt ifrån rökfri trots att det gått 18 år sedan tobakslagen infördes. Nu är det hög tid att genomföra en kraftsamling, säger Suzanne Bengtsson som arbetar med tobakstillsyn på Länsstyrelsen.
Förbudsskylt med texten "Skola - Rökfri zon".

Enligt tobakslagen från 1994 får rökning inte förekomma på skolgårdar, vilket innebär att inte heller skolpersonal eller andra vuxna får röka inom skolans område. Motivet bakom lagstiftningen är att skydda barn och unga mot rökning och att färre ungdomar ska bli rökare.  

– Rökning på skolgården är inte en ordningsfråga som handlar om att hänvisa till en särskild plats att röka på. En av de viktigaste insatserna för att förebygga ungdomars rökning är att se till att miljön där de vistas är helt rökfri, säger Suzanne Bengtsson.  

Till heldagsutbildningen om rökfria skolgårdar i World Trade Center den 18 april har Länsstyrelsen bjudit in skolchefer, rektorer, skolpersonal och förtroendevalda.  

Utbildningen leds av socionom Maria Nilsson från Umeå universitet, ledamot i regeringens råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Maria Nilsson har mer än 30 års erfarenhet av förebyggande arbete bland barn och ungdomar.  

– Lagstiftningen om rökfria serveringsmiljöer fick snabbt genomslag. Varför har inte tobakslagens förbud mot rökning på skolgårdar respekterats på samma sätt? En rökfri skolgård är inte enbart en angelägenhet för skolorna utan för hela samhället, säger Maria Nilsson.  

När Länsstyrelsen i Stockholms län i våras granskade ett antal gymnasieskolor röktes det på alla skolgårdar som besöktes. Liknande resultat återkommer även i nationella undersökningar.  

– Det är kommunerna som har ansvar för att lagen om rökfria miljöer följs. Under 2012 kommer Länsstyrelsen att skärpa sin tillsyn av kommunernas arbete enligt tobakslagen, säger Suzanne Bengtsson.

 

>> Program för utbildningsdagen 

Media är välkomna att delta under hela eller delar av utbildningsdagen efter föranmälan till Länsstyrelsens kontaktpersoner nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Länsstyrelsens enhet för sociala frågor
Suzanne Bengtsson, 070-375 40 58, suzanne.bengtsson@lansstyrelsen.se
Olle Sjögren, 072-745 42 67, olle.sjogren@lansstyrelsen.se

Utbildningsledare:
Maria Nilsson, Umeå universitet, 070-349 71 74, maria.nilsson@epiph.umu.se