Internationella topplaceringar för KI och Stockholms universitet

Karolinska Institutet och Stockholms universitet har befäst sina positioner bland världens 100 ledande universitet och högskolor.

Det visar den prestigefyllda rankninglistan Times Higher Education som presenterades under torsdagen.

– Det är mycket positivt och stärker regionens internationella attraktionskraft, säger landshövding Chris Heister.

Times Higher Education rankar varje år världens 400 främsta lärosäten. Rankningen bygger på 13 indikatorer när det gäller lärande, forskning, kunskapsöverföring och internationell profil. Årets lista publicerades under torsdagen och visar bland annat att lärosätena i Stockholmsregionen har befäst sina internationella positioner.  

Karolinska institutet rankas som nummer 42 i världen. Det är visserligen en tillbakagång sedan förra året då man hamnade på 32:a plats, men innebär att KI fortfarande är nordens högst placerade universitet. Inte heller något lärosäte i vare sig Tyskland eller Frankrike lyckas nå en högre placering.  

Stockholms universitet hamnar på 117:e plats vilket är en tydlig förbättring jämfört med förra året då man rankades som nummer 131. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) hamnar på 140:e plats och Uppsala universitet på plats nummer 106.  

– Det är oerhört bra att universitet och högskolor i såväl Stockholms som Uppsala län står sig så bra i den internationella konkurrensen. Det stärker vår internationella attraktionskraft och vår förmåga att konkurrera med andra internationella storstadsregioner, säger Chris Heister.  

För ett par månader sedan publicerades den andra av de två mest prestigefyllda rankningslistorna över högskolor och universitet, den så kallade Shanghailistan. Även där rankas lärosätena i Stockholm-Uppsala högt.  

– Det tyder på att det samarbete som sker i regionen när det gäller dessa frågor bär frukt, säger Chris Heister.
       
Times Higher Education  

2012 

2011 

 2010

Karolinska institutet

 42

 32

 43

Stockholms universitet

 117

 131

 129

Uppsala universitet

 106

 87

 147

KTH

 140

 187

 193

       
Shanghailistan

 2012

 2011

 2010

Karolinska institutet

 42

 44

 42

Stockholms universitet

 81

 81

 79

Uppsala universitet

 73

 67

 66

KTH

 201–300

 201–300

 -