Inspirationsdag för kvinnor som vill starta eget

Utrikes födda kvinnor är en av de grupper som har svårast att slå sig in på arbetsmarknaden.

För att stötta kvinnor som vill starta eget hålls i dag ett inspirationsseminarium på Länsstyrelsen.

Syftet med seminariet är att få fler kvinnor med invandrarbakgrund att starta och utveckla företag i Sverige.

Arrangör är Almi Företagspartner Stockholm Sörmland inom ramarna för det fyraåriga projektet Investera i invandrarkvinnor som genomförs på uppdrag av Näringsdepartementet.  

Medverkar under dagen gör bland annat Sam Yildirim, utvecklingsledare på Länsstyrelsens tillväxtavdelning, och Alice Aliye Bilfeldt Erkonukseven, företagsagent vid Mångkulturellt resurscentrum i Järfälla.

– Detta är en grupp vars kompetens, kreativitet och entreprenörskap inte fullt ut tas tillvara. Att öka företagande och sysselsättning bland utrikes födda kvinnor är inte bara viktigt för individen, det är också nödvändigt för att vi ska klara av den kompetensbrist som allt fler branscher just nu upplever, säger Sam Yildirim.  

Under dagen kommer goda och mindre goda exempel att belysas. Det kommer också att finnas utrymme för frågor och diskussioner kring företagande.  

>> Läs inbjudan.  

>> Läs mer om Investera i invandrarkvinnor.

Kontakt och mer information:

Cassandra Bota, projektsamordnare Almi. Tfn 0730-58 24 85.
Mahmoud Pirouzram, IFS-rådgivare Almi Stockholm. Tfn 0738-14 43 43.
Alice Aliye Bilfeldt Erkonukseven, företagsagent Mångkulturellt resurscentrum. Tfn 0760-24 36 96.