Ge röst åt tysta kulturarv

Just nu kan du söka pengar för att berätta en historia som breddar synen på kulturarv. Vi letar efter förbisedda, dolda och bortvalda platser och människor. Målet är att många fler röster ska höras och att fler platser ska synas.
Omslag informationsfolder.

Genom det landsomfattande projektet Kalejdoskop vill länsstyrelserna starta en diskussion om hur kulturarv skapas, förändras och används.  

Historiska perspektiv kan bidra till att utmana invanda föreställningar om normer i samhället. Kulturmiljöer runt om i landet rymmer många intressanta berättelser och perspektiv. Med Kaljdoskop vill länsstyrelserna göra fler människor uppmärksamma på och delaktiga i vårt gemensamma kulturarv.  

– Det finns ett starkt behov av att lyfta fram berättelser som tidigare har fått stå utanför den nationella historieskrivningen. Många människor har under historiens gång inte passat in. Psykiska, fysiska, sexuella och socioekonomiska faktorer har bidragit till marginalisering och tystnad. Bland annat har till exempel romers historia haft en undanskymd och ibland obefintlig plats, inte minst i Stockholms län. Det behövs röster som ger liv till förbisedda, dolda och bortvalda platser. Konflikter och maktförhållanden kan inte förbises, säger Hanna Gelotte Fernandez, antikvarie vid Länsstyrelsen.  

I strävan efter att lyfta fram glömda perspektiv och minoriteter finns alltid en risk att återigen fastna i stereotypa framställningar och utgångspunkten om "vi" och "de andra".

– Det finns inga enkla svar på hur vi uppnår ett inkluderande kulturarvsarbete. Några möjliga vägar för att komma vidare är att fokusera på vad som är gemensamt för oss människor istället för vad som särskiljer oss. Att utgå från en plats och den mängd ingångar som den kan ge kan vara en annan väg, säger Hanna Gelotte Fernandez. 

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2012
Obs! Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning.

>> Hämta blankett för att söka bidrag

>> Läs mer om Kalejdoskop, tipsa en vän med ett digitalt vykort eller hämta en Kalejdoskopaffisch .


 

logotyp Kalejdoskop