Företagare som vill utveckla en produkt eller tjänst – sök pengar här!

Nu finns det pengar att söka för småföretagare som vill förnya eller utveckla sina varor och tjänster.

Närmare 15 miljoner kronor finns öronmärkta för företag i Stockholms, Södermanlands och Gotlands län.
Pengar

Produktutvecklingsprogrammet riktar sig till etablerade småföretag som vill förverkliga en ny idé eller genomföra ett planerat utvecklingsarbete – och snabbare nå nya marknader och kundgrupper.

– Stödet ger mycket bra resultat. Vi vet att de företag som deltar i programmet ökar sin försäljning och förbättrar såväl omsättning som lönsamhet. En stor del kan också nyrekrytera, säger Anders Nordborg, programansvarig på Länsstyrelsen i Stockholm.  

– Vi är mycket glada att åter kunna erbjuda detta stöd. Det gör att småföretagaren faktiskt vågar satsa och – inte minst – kan lägga ribban högre, säger Monica Åsmyr, vd på Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.  

Programmet riktar sig till etablerade företag som har två eller fler anställda och en omsättning på minst två miljoner kronor för varuproducerande företag och en miljon kronor för tjänsteproducerande företag.

Företagen kan söka mellan 50 000–800 000 kronor och ska medfinansiera med lika mycket pengar själva. Pengarna kan användas till att köpa in extern expertis.

Programmet är anpassat till små företags behov och den administrativa hanteringen är enkel.  

Intresserade företag är välkomna att skicka en intresseanmälan fram till den 11 maj 2012.

Länsstyrelsen granskar de inkomna intresseanmälningarna. Därefter inbjuds de företag som uppfyller programmets krav att lämna in en formell ansökan.

Beslut om bidrag fattas löpande under 2012.  

Bakom satsningen står Tillväxtverket i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland och Almi Företagspartner Gotland.   

>>Mer information.