Folkdansgillets sommarhem blir byggnadsminne

Gillestugan vid Solsäter i Tyresö är det senaste tillskottet till länets byggnadsminnen.
 
Byggnaden är ett välbevarat exempel på den sorts allmogeinspirerad föreningslokal som flera föreningar lät uppföra, och ännu fler drömde om att uppföra, i Sverige i början av 1900-talet.

Gillestugan vid Solsäter är uppförd efter ritningar av arkitekt Einar Rudskog och stod färdig 1920 som ett sommarhem åt Kulturella folkdansgillet.    

Huset byggdes till stor del av medlemmarna själva och det ägs och vårdas fortfarande av föreningen. Gillestugan har kvar sin ursprungliga funktion då den fortfarande används som föreningslokal för medlemmarna som regelbundet träffas där för slöjdarbete, dans och umgänge.    

Frågan om byggnadsminnesförklaring väcktes i december 2011 av föreningen. Efter att ha utrett frågan kan nu Länsstyrelsen konstatera att byggnaden uppfyller kraven för byggnadsminnesförklaring.    

– Solsäter är både till det yttre och till det inre en av landets bäst bevarade exempel på allmogeromantiska miljöer i kategorin samlings- och föreningslokaler från 1900-talets första decennier. Gillestugan har ett stort samhälls- och socialhistoriskt värde då den berättar om föreningslivet kring sekelskiftet, men också om den ungdoms- och hembygdsrörelse som växte sig stark under 1900-talets första decennier och som folkdansgillet var en del av, säger Kersti Björkman Lilja, antikvarie vid Länsstyrelsen.  

Industrialisering, urbanisering och emigration innebar att samhället under slutet av 1800-talet genomgick stora förändringar. Framtiden upplevdes som hotande och man längtande efter något äkta, ursprungligt och ofördärvat.

– Mycket av det som idag uppfattas som ”typiskt svenskt” konstruerades under denna tid. Naturen, hembygden och den lilla röda stugan vid sjön är några sådana exempel. Bonden och allmogekulturen är andra exempel på sådant som i början av 1900-talet kom att kopplas till föreställningar om trygghet och kontinuitet och som blev inslag i folkrörelserna, säger Kersti Björkman Lilja.  

Solsäter ligger i området Skälsätra i Tyresö. Då Solsäter fungerar som en samlingsplats i området för firande av högtider som valborg och midsommar har byggnaden ett starkt lokalt identitetsvärde.  

Slutligen har byggnaden även ett konstnärligt värde. Dess utpräglade allmogeromantiska stil har inspirerats främst av den traditionella arkitekturen i Dalarna. Inomhus är till exempel den stora gillesalen utsmyckad med tidiga verk av Jerk Werkmäster, som senare blev konstnärlig ledare vid Nittsjö keramikfabrik i Rättvik.  

>> Läs hela beslutet  

Bilder

Här kan du hämta högupplösta bilder på byggnadsminnet. Ange källa och fotograf, tack.

Byggnadsminnet Solsäter.

Fasad i dalainspirerad allmogestil.
Foto: Hans Löfgren/Kulturella folkdansgillet
>> Hämta högupplöst bild här. 

 

Sovsal på Solsäter.

Sovsal.
Foto: Karin Svanström/Länsstyrelsen. 
>> Hämta högupplöst bild här

 

Väggmålning på Solsäter.

Dekorativa väggmålningar.
Foto: Hans Löfgren/Kulturella folkdansgillet
>> Hämta högupplöst bild här.  

 

Genomarbetad interiör på Solsäter.

Genomarbetad interiör med många utsmyckningar.
Foto: Hans Löfgren/Kulturella folkdansgillet
>> Hämta högupplöst bild här.