Fäll inte sjuka och döende askar

Den mystiska askskottssjukan sprider sig just nu snabbt över Sverige, också här i Stockholms län.

Askskottssjukan är en svampsjukdom som drabbar träd över hela landet. I värsta fall dör trädet.

– Men vi tror inte att arten dör ut helt och hållet, säger Miguel Jaramillo på Länsstyrelsens enhet för naturvård.
Sjuka askar

Askskottssjukan orsakas av svampen Chalara fraxinea. Varför angreppet kommit just de senaste åren är inte klarlagt. Vad man vet är att svampen har spridits från Litauen och Polen och nu nått en rad Europeiska länder.    

– Det finns ingen exakt kunskap om hur stor andel av alla träd som drabbats men det börjar bli påfallande vanligt, säger Miguel Jaramillo.  

Hur sprids sjukdomen?   

– Under sommaren sprids svampens sporer med vinden från bladens skaft som ligger på marken sedan året innan. Askens blad och bladskaft och knoppar kan angripas och infektionen sprider sig sen i skotten. Angrepp syns först när det blir vår och försommar nästa år, då de angripna delarna dör. Från kvistar och grenar sprids sedan infektionen in i stammen vilket kan leda till att trädet dör.  

Varför drabbas bara vissa träd men inte andra?  

– Olika träd har olika motståndskraft mot sjukdomen vilket innebär att en del träd i samma bestånd kan klara sig relativt bra från sjukdomen. Även försvagade träd, till exempel sådana som redan har en annan sjukdom, kan tänkas drabbas hårdare.  

Dör alla drabbade träd?  

– Inte alla, men många. På många platser i Sverige har uppemot sextio procent av alla askar dött. Asken och almen, som också drabbas hårt av en annan svampsjukdom, har förts upp på Artdatabankens röda lista. Risken att dessa trädslag dör ut är minimal, men många andra arter är beroende av ask och alm och därför är det viktigt att följa upp utvecklingen.  

Ska man fälla sjuka träd för att hindra att sjukdomen sprids?  

– Nej, det behövs inte. Eftersom svampen sprider sig från liggande löv till friska träd, har fällningen av träd ingen betydelse. Döda träd utgör däremot utmärkta miljöer för många arter och om man ändå bestämmer sig för att fälla dem är det bra om man lämnar veden i närheten av där trädet stod för att gynna den biologiska mångfalden.  

Kan sjukdomen smitta människor eller djur?  

– Inte alls, denna typ av svampar är växtspecifika.  

>> Läs mer om askskottssjukan på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats.