Debatt: ”Satsa på Stockholmsregionen – för Sveriges skull”

Stockholms län är hela Sveriges tillväxtmotor. Det är därför en nationell angelägenhet att det fortsätter att gå bra för huvudstadsregionen. Men den internationella konkurrensen är knivskarp.

– Ett problem är försörjningen av kapital till innovativa företag i mycket tidiga skeden, säger landshövding Chris Heister.
Landshövding Chris Heister intervjuas.

Stockholmsregionen står sig väl i den internationella konkurrensen. Bland regionens styrkeområden finns en ung och välutbildad befolkning och en god förmåga att bygga kluster vilket har lett till högkvalitativa forsknings- och innovationsmiljöer. Den som vill starta företag i regionen kan förvänta sig ett gott stöd.  

Bromsas tillväxten i huvudstadsregionen får det genomslag i såväl Gislaved som Göteborg. För att kunna bli världens mest innovationsdrivna ekonomi har en innovationsstrategi tagits fram, om vad som behövs för att regionen fortsatt ska fungera som landets tillväxtmotor och stärkas i detta. Det skriver Länsstyrelsen tillsammans med organisationerna i Innovationskraft Sthlm i en gemensam debattartikel i Dagens Industri i dag.  

Innovationsstrategin visar de viktigaste satsningarna, som också är ett riktat budskap till regeringen. Mer kapital i tidiga skeden, fler forsknings- och testanläggningar och större tvärvetenskapligt utbyte är några satsningar som behövs.  

– Andra viktiga grundbultar som behövs för att stärka regionens attraktionskraft är en väl fungerande transportinfrastruktur och att bostadsmarknaden fungerar. Vi behöver också bli bättre på att ta tillvara kompetensen bland länets utrikes födda, säger Chris Heister.  

Bakom Innovationskraft Sthlm, och innovationsstrategin står: Länsstyrelsen, Karolinska institutet, Kommunförbundet Stockholms län, KTH, Stockholm Business Region, Stockholms Handelskammare, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Stockholms universitet.  

>> Läs debattartikeln i Dagens Industri 

>> Läs om innovationskraftsarbetet i regionen