Algansamlingar på ytan… ute till havs

Det varma vädret gör att algblomningen har tagit fart.

Men ännu så länge har ytansamlingarna av algerna bara setts ute till havs, och det är liten risk att kusterna kommer att drabbas de närmaste dagarna.

– Störst risk för påslag är det utanför Bråviken i Östergötland samt Gotlandskusten och Skåne, säger Sture Nellbring på Länsstyrelsen i Stockholms län.
Bild: SMHI

Algblomningen, som egentligen är ansamlingar av cyanobakterier, ökar när det är soligt och varmt. Den senaste tidens högtryck har därför gjort att ansamlingar av cyanobakterier kunnat ses på sattelitbilder.

– Tack vare det molnfria vädret har vi nu kunnat få bekräftelse på att det finns en del ytansamlingar i södra och norra Östersjön, bland annat öster om Gotland och utanför Skåne, samt spridda stråk från Bråviken och västerut mot Finska viken, säger Sture Nellbring.

– Men det har framför allt handlat om ansamlingar ute till havs. Kusterna är ännu så länge förskonade, säger Sture Nellbring.  

På grund av de svaga vindarna väntas inte bakterierna driva in mot land under den närmaste tiden. Störst risk ser det dock ut att vara vid delar av Gotland, i Bråviken och längs Skånekusten.  

– Om det fortsätter att vara varm ökar risken. Samtidigt finns chansen att vinden ökar vilket leder till att vågorna blandar ner algerna i vattenmassan och då minskar problemen med bakterierna, säger Sture Nellbring.

Är det bekräftat att det handlar om giftalger?

– I år har det varit ovanligt lite giftiga alger men sannolikt är det en blandning av flera arter. Som vanligt uppmanar vi människor att inte bada när det är mycket algblomning i vattnet. Speciellt barn och hundar ska hållas borta från vattnet eftersom det kan vara farligt att dricka vattnet.

Var går gränsen för hur mycket giftalger det får vara i vattnet innan man måste sluta bada?

– Man brukar säga att om du kan se dina fötter när vattnet räcker dig till knäna är det ok att bara, när fötterna inte längre syns är det säkrast att gå upp. 

>> Läs mer om algläget i Östersjön.