2011 ett rekordår för Stockholms län

Stockholms län gick starkt framåt förra året, visar Länsstyrelsens nyhetsbrev ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi”.

Över 24 000 nya företag startades, sysselsättningen ökade och arbetslösheten pressades tillbaka.

Den positiva utvecklingen mattades dock i slutet av året och förväntningarna på 2012 är betydligt lägre.

Den senaste utgåvan av Länsstyrelsens nyhetsbrev Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi visar bland annat att 2011 blev ett mycket bra år för Stockholms län.  

Till höjdpunkterna hör till exempel att andelen sysselsatta ökade med knappt 30 000, vilket är 44 procent av rikets totala sysselsättningstillväxt. Det innebär att hela 70,1 procent av alla 15–74-åringar i Stockholms län är sysselsatta vilket är den högsta andelen i hela Sverige. Efter Stockholms län kommer Uppsala, Hallands och Jönköpings län. Lägst sysselsättningsgrad har Västernorrland, Örebro och Blekinge län.  

Antalet arbetslösa i Stockholms län var vid årsskifte cirka 68 200 personer. Det är drygt 6 000 färre jämfört med fjärde kvartalet 2010. Antalet ungdomar svarar för en tredjedel av samtliga arbetslösa och den relativa ungdomsarbetslösheten uppgår till 17,6 procent att jämföra med 5,8 procent i befolkningen som helhet.  

– Men när man tittar på ungdomsarbetslösheten är den inte riktigt lika alarmerande som siffrorna antyder. Till exempel är ungefär hälften av alla arbetslösa ungdomar heltidsstuderande och generellt är arbetslöshetens varaktighet lägre bland ungdomar jämfört med andra åldersgrupper, säger Per Bark vid Länsstyrelsens analysenhet.

Nedbrutet på länets kommuner visar statistiken att arbetslösheten är högst i Södertälje, följt av Botkyrka och Sundbyberg. De sju kommunerna i Stockholms län med lägst arbetslöshet (Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Ekerö, Täby, Nykvarn och Lidingö) ligger även lägst i riket.  

Under 2011 startades rekordmånga nya företag i Stockholms län: 24 000 stycken, vilket svarar för knappt 35 procent av rikets totala nyföretagande. På kommunnivå har ökningen av antalet nystartade företag varit högst i Järfälla, Värmdö och Botkyrka.    

>> Läs hela det senaste numret av Länsstyrelsens nyhetsbrev Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi.