Stockholms län starkt framåt – men nu mattas utvecklingen

Minskad arbetslöshet och rekordmånga nya företag är läget för Stockholms län just nu, visar Länsstyrelsens sammanställning.

Men den europeiska skuldkrisen målar framtiden i mörkare färger.

– Vi får nog räkna med en avmattning på arbetsmarknaden under 2012 och 2013, säger Per Bark på Länsstyrelsens enhet för analys.

I dag publiceras den senaste utgåvan av Länsstyrelsens nyhetsbrev Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi.  

Sammanställningen från tredje kvartalet i år visar att 2011 varit fortsatt gynnsamt för Stockholmsregionen:

  • Andelen sysselsatta ökar.
  • Arbetslösheten minskar.
  • Rekordmånga företag startas.
  • Antalet konkurser sjunker.
  • Befolkningen växer.  

– Stockholmsregionen har gått framåt starkt i år och det har avspeglats på en mängd områden. Att det startats fler nya företag än någonsin, hittills över 22 300, är ett tecken på att länets roll som rikets tillväxtmotor är ohotad, säger Per Bark.  

Men framtidsutsikterna är inte lika optimistiska. Den europeiska skuldkrisen gör att den tillväxttakt vi hittills sett nu mattas av och en mängd prognoser pekar på att kurvorna kan vika av åt fel håll redan under nästa år.  

– En tidig signal på detta är att antalet vakanser, det vill säga lediga jobb som kan tillträdas omedelbart, sjönk för första gången på sju kvartal. Antalet ligger dock kvar på en historisk hög nivå, säger Per Bark.  

– Vad som kommer att hända beror mycket på hur omvärlden hanterar den ekonomiska kris som många länder drabbats av, säger Per Bark.  

>> Läs hela Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, december 2011.