Pressinbjudan: Nationell konferens om prostitution och människohandel

Länsstyrelsen arrangerar en nationell konferens om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Konferensen kommer bland annat beskriva dagens situation och de utmaningar som kvarstår när det gäller att hjälpa utsatta kvinnor, män och barn.

Bland talarna finns jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och EU-minister Birgitta Ohlsson.

Den nationella konferensen arrangeras av Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).  

Syftet med konferensen är att lämna en lägesbeskrivning av situationen i dag samt belysa det arbete som olika myndigheter och organisationer utför inom ramarna för regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

– Tanken är också att de människor som arbetar med dessa frågor ska få en möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och kunskap, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni inledningstalar under konferensen och EU-minister Birgitta Ohlsson ger en avslutande utblick över EU:s arbete mot människohandel.

Däremellan finns det möjlighet att bland annat lyssna på:

  • ”Frivilligt eller ej”. Paneldebatt.
  • ”Arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål”. Nationell lägesrapport.
  • ”Prostitution då och nu”. Föredrag.
  • ”Hur minskar vi efterfrågan på sexuella tjänster?”. Seminarium.  
  • ”Barn utsatta för prostitution och människohandel”. Seminarium.
  • ”Sociala mediers inverkan på prostitution och människohandel ­– fokus ungdomar” Seminarium.

>> Hämta programmet till konferensen.

>> Läs mer om Länsstyrelsens samordning av arbetet för att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

>> Läs mer om Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel NMT.  

• Vad: Nationell konferens om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

• När: 14–15 december 2011.  

• Var: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.  

• Anmälan: Konferensen är fullbokad. Ett visst antal platser har reserverats för media. Föranmälan är obligatorisk till Petra Tammert Seidefors, tfn 08-785 50 66 eller 0703-501 601 eller e-post petra.tammert@lansstyrelsen.se.

OBS! Konferensen kommer också att kunna följas direkt via webben på www.nmtsverige.se.