Populär satsning på solceller – men nu är pengarna slut

Sedan 2009 har Länsstyrelsen i Stockholms län beviljat 35 miljoner kronor i investeringsstöd för installationer av nätanslutna solcellssystem.

Bidraget är populärt och regeringens öronmärkta pengar är snart slut.

Målet med stödet har varit att öka Sveriges elproduktion från solceller med minst 3,3 GWh per år, ett mål som ser ut att nås.

Foto: vmakt

Solstrålar. Foto av vmakt

Solceller omvandlar solljus till el, i princip utan några negativa miljökonsekvenser alls.

Regeringen har sedan 2009 satsat totalt 212 miljoner kronor i investeringsstöd i syfte att öka antalet solcellssystem i landets byggda miljöer och på så sätt bidra till omställningen av energisystemet och den energitekniska näringslivsutvecklingen.

Tusentals ansökningar

För att kunna få bidraget måste solcellssystemet anslutas till ett elnät, så att den energi som inte används direkt i den egna fastigheten kan användas av andra. Sedan starten 2009 har Länsstyrelsen i Stockholms län fått in 1 647 ansökningar och ungefär hälften av dem har beviljats stöd.

De flesta ansökningarna gäller installationer i privata småhus men det förekommer även ärenden som avser företagslokaler. I Stockholms län kommer dryga 35 miljoner att ha utbetalats fram till december 2011 då stödet avvecklas.

Anne-Jeanétte Johansson behandlar ansökningar på Länsstyrelsens enhet för bostadsfrågor. Hon tror att de som har lämnat in sin ansökan i år tyvärr har små chanser att få något bidrag.

– Om inte regeringen skjuter till mer pengar så är så gott som alla pengar för Stockholms län redan låsta av beviljade ansökningar, säger hon. 

Målet kan nås med små marginaler

Regeringens mål med stödet är att öka Sveriges elproduktion med solceller med minst 3,3 GWh, vilket motsvarar 2,5 promille av Sveriges totala elproduktion under ett år.

Den förväntade produktionen för de anläggningar som har beviljats investeringsstöd motsvarar ganska precis regeringens mål. Risken är att vissa av dem rent faktiskt aldrig bli installerade på grund av ändrade byggplaner eller bygghinder.

Prognosen är ändå att målet kan uppnås, men med små marginaler och bara om installationstakten ökar under 2011.

>> Information om investeringsbidraget för solceller