Fortsatt minskning för flera fågelarter i Mälaren

Den negativa trenden håller i sig för flera fågelarter i Mälaren, visar Länsstyrelsens inventering.

Skarvarnas antal ligger dock stabilt på cirka 2 000 häckande par.
Skarvar.

Länsstyrelsen publicerar i dag sin årliga inventering av antalet fåglar på Mälarens fågelskär. Rapporten visar bland annat på fortsatta vikande trender för några av fågelarterna.

– I år kan vi tydligt se att småskrake och havstrut fortsätter att minska i antal. Andra fågelarter som vi följer utvecklingen hos är fiskmås som minskar för tredje året i rad och skrattmås som också minskar över hela området. Däremot ser det bra ut för en del andra arter som drillsnäppa och även fisktärna, säger Mats Thuresson, miljöutredare vid Länsstyrelsen.

Sammanlagt räknades till 26 arter vid årets inventering. Ingen sjuk fågel dokumenterades.

Resultaten bekräftar återigen att antalet häckande storskarvar i Mälaren har nått sin högsta nivå och att antalet troligtvis kommer att fortsätta vara runt 2 000 par.

Situationen för fisktärnan följs sedan 2009 extra noga då Sverige enligt EU:s fågeldirektiv har ett särskilt åtagande att bevara och säkerställa artens överlevnad.  

– Fisktärnan har nu ökat i antal efter flera års minskningar. Fisktärnan är lite av en nyckelart för Mälaren då den är talrik och som så gott som uteslutande lever på fisk enbart från Mälaren. Arten  påverkas därför direkt av Mälarens vattenkvalitet, säger Mats Thuresson.

Rapporten Skarvar och fågelskär i Mälaren 2011 ingår i miljöövervakningen av Mälarens miljö och är framtagen gemensamt av länsstyrelserna i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län.  

Läs rapporten "Skarvar och fågelskär i Mälaren 2011"