Ungdomars skolmiljö är inte rökfri

Vid Länsstyrelsens besök på åtta gymnasieskolor i Stockholms län röktes det på samtliga skolgårdar.

De flesta av skolorna hade dessutom anvisade platser med askkoppar och soffor.

– Det är som om vuxenvärlden säger ”Varsågoda, här är det okej att röka” säger Suzanne Bengtsson, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen.

I Sverige finns ett nationellt antaget mål att minska tobaksbruket i samhället. Ett av delmålen är att antalet barn och ungdomar som börjar röka eller snusa ska halveras till år 2014, jämfört med 2003. Enligt tobakslagen är det sedan 1994 förbjudet att röka på skolgårdar.

I slutet av vårterminen gjorde Länsstyrelsen besök på åtta gymnasieskolor. Under de 20 minuter vid lunchtid som besöken varade rökte många elever på skolgården. De flesta skolorna hade dessutom en anvisad plats för rökning. Några hade ”rökbås” i form av en kur eller ett litet ”lusthus” med askkoppar och soffor.  

– Även om syftet är att få bort rökarna från de andra eleverna finns risken att det istället fungerar som en inbjudan eller ett accepterande från vuxenvärldens sida, säger Suzanne Bengtsson.  

Det är landets kommuner som har tillsynsansvaret för att skolorna lever upp till lagkravet. Vid uppföljningsmötet som Länsstyrelsen genomförde med rektorer inför höstterminens skolstart hade preventionssamordnaren i kommunen liksom miljötillsynspersonal bjudits in. Sammanfattningsvis upplevde många av rektorerna problem med att leva upp till lagstiftningen.

I årskurs nio uppger cirka 20 procent av ungdomarna att de röker. I årskurs två på gymnasiet uppger över 30 procent att de röker.  

– Om antalet tobaksdebuter ska minska behöver kommunerna skärpa sina insatser så att lagen från 1994 faktiskt får den verkan som avses, säger Suzanne Bengtsson.

 

>> Läs rapporten "Rökning på skolgårdar – en granskning av några gymnasier" (pdf av Rapport 2011:33)