Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att främja kommunernas och andra lokala aktörers naturvårdsarbete.

LONA-bidrag ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004. För närvarande pågår ett femtiotal projekt som delfinansieras med stöd av satsningen.

LONA 2018

Satsning på våtmarker 2018 - 2020

2018 börjar en nationell våtmarkssatsning som ska pågå till och med 2020. Medlen ska fördelas till länsstyrelserna för insatser i bl.a. skyddade områden samt till kommunerna genom LONA. För att kunna påbörja åtgärder redan i år hålls en extra ansökningsperiod för våtmarksprojekt i LONA med sista ansökningsdatum den 10 april 2018.

Läs mer om våtmarkssatsningen hos Naturvårdsverket

Läs mer om LONA-bidrag för våtmarksåtgärder hos Naturvårdsverket

Inkomna ansökningar för nya LONA-projekt 2018

Ordinarie ansökan om nya LONA-projekt var öppen t.o.m. den 1 december 2017 då Länsstyrelsen hade fått in ansökningar om 43 nya projekt LONA-projekt för start 2018, se sammanställningen nedan.

LONA-ansökningar 2018

Länsstyrelsen väntar besked om tilldelning av medel i slutet av januari. Beslut om LONA-bidrag för ansökningar i denna omgång beräknas vara klara senast 1 april.

Lokala naturvårdens dag

Söndagen den 26 augusti anordnas aktiviteter och evenemang kring lokal naturvård och friluftsliv i hela Sverige. Då visar kommuner och föreningsliv upp naturen nära dig och hur man jobbar med naturvård och friluftsliv på hemmaplan.

Naturvårdsverkets LONA-register

I LONA-registret kan du:

  • läsa om projekt som har beviljats bidrag
  • skriva in nya projektförslag
  • skriva in verksamhetsrapporter för pågående projekt
  • slutredovisa projekt

Länk till LONA-registret

Observera att registret finns hos Naturvårdsverket. Information som skrivs in här skickas inte automatiskt till länsstyrelserna. Projektansökningar och -redovisningar som läggs in i LONA-registret diarieförs inte automatiskt hos länsstyrelserna, utan måste skickas in som dokument till respektive länsstyrelse.

I LONA-registret finns en användarmanual och inbyggd informationstext om hur registreringen ska göras. 

Logotype för LONA 

Logotyp

Här ovanför ser du projektets logotyp. Du som producerar trycksaker med mera inom ramen för bidragen kan här ladda ner logotypen som eps-fil.

Ladda ner LONA-loggan (zip-fil med logotypen som eps-fil)

LONA sedan 2004

Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004. Se sammanställningar över beviljade bidrag och projekt nedan.

LONA beviljade medel 2017

LONA beviljade medel 2016

LONA beviljade medel 2015

LONA beviljade medel 2014

LONA beviljade medel 2013

LONA beviljade medel 2012

LONA beviljade medel 2011

LONA beviljade medel 2010

LONA beviljade medel 2004 - 2006