Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att främja kommunernas och andra lokala aktörers naturvårdsarbete.

LONA-bidrag ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004. För närvarande pågår ett trettiotal projekt som delfinansieras med stöd av satsningen.

LONA 2017

Länsstyrelsen har fått in sammanlagt 21 ansökningar om bidrag till nya LONA-projekt för 2017, se sammanställningen nedan. Ansökningstiden för nya bidrag gick ut den 1 december 2016.

LONA-ansökningar 2017

Beslut om bidrag

Länsstyrelsen får besked om tilldelning av medel i slutet av januari 2017. Beslut om LONA-bidrag beräknas vara klara senast 1 april.

Naturvårdsverkets LONA-register

I LONA-registret kan du:

  • läsa om projekt som har beviljats bidrag
  • skriva in nya projektförslag
  • skriva in verksamhetsrapporter för pågående projekt
  • slutredovisa projekt

Länk till LONA-registret

Observera att registret finns hos Naturvårdsverket. Information som skrivs in här skickas inte automatiskt till länsstyrelserna. Projekt som läggs in i LONA-registret diarieförs inte automatiskt hos länsstyrelserna, utan måste skickas in som dokument till respektive länsstyrelse.

I LONA-registret finns en användarmanual och inbyggd informationstext om hur registreringen ska göras. 

Logotype för LONA 

Logotyp

Här ovanför ser du projektets logotyp. Du som producerar trycksaker m.m. inom ramen för bidragen kan här ladda ner logotypen som eps-fil.

Ladda ner LONA-loggan (zip-fil med logotypen som eps-fil)

LONA sedan 2004

Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004. Se sammanställningar över beviljade bidrag och projekt nedan.

LONA beviljade medel 2016

LONA beviljade medel 2015

LONA beviljade medel 2014

LONA beviljade medel 2013

LONA beviljade medel 2012

LONA beviljade medel 2011

LONA beviljade medel 2010

LONA beviljade medel 2004 - 2006