Innovationskraft Sthlm

Innovationskraft Sthlm är ett brett samarbete kring innovationsförmågan i Stockholms län

Vår vision är "Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi".

>> Learn more about Innovation Stockholm in english!

Stockholmsregionen svarar för en stor och växande andel av rikets nyföretagande, befolkning och förädlingsvärde. Näringslivet har en bred branschrepresentation med stark förmåga till förnyelse och utveckling, och det finns flera internationellt erkända universitet och högskolor.

I internationella jämförelser framstår regionens näringsliv som robust, framgångsrikt och innovativt. Samtidigt är Stockholmsregionen är en relativt sett liten region i en värld med ökande global konkurrens. Regionen står dessutom inför en rad utmaningar. Men rätt hanteradekan dessa utgöra drivkrafter för förändring och utveckling.

Gemensam strategi för regionala aktörer

Innovationskraft Sthlm är en process som samlar regionala aktörer kring en gemensam regional innovationsstrategi.

Nu genomförs insatser för att bidra till ökad innovation och förnyelse. Syftet är att få fler aktörer i regionen att bli mer delaktiga och bidra till målen:

  • Stockholmsregionen ska uppfattas som mer attraktiv
  • Samverkan ska öka och resultat från samarbeten förbättras
  • Leveransförmågan i forsknings- och innovationssystemet ska bli högre

För att bidra till detta har fem prioriterade områden identifierats och ett stort antal konkreta insatser påbörjats.

>> Läs Stockholmsregionens innovationsstrategi

>> Läs Stockholmsregionens handlingsprogram

Loggor
  Till KTH:s webbplats Till SLL:s webbplats Till SU:s webbplats Till Stockholms Handelskammares webbplats Till KI:s webbplats Till Länsstyrelsens startsida Till Stockholms stads webbplats Till SBR:s webbplats Till KSL:s webbplats

 

 

 

Nyhetsbrevet Innovationskraft Sthlm kommer cirka fem gånger per år.

I vårt publikationsarkiv hittar du tidigare nummer av nyhetsbrevet Innovationskraft Sthlm.

Illustration: Karin Grönberg 

Vi har samlat våra erfarenheter av samverkansprocessen inom Innovationskraft Sthlm!

 Fakta om regionen

Här skapas en tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt

Här finns en fjärdedel av landets totala arbetsmarknad

Här bor en femtedel av Sveriges befolkning

Här finns 17 universitet och högskolor

Här startades 24 000 nya företag förra året

Här arbetar ca 90 000 pendlande personer folkbokförda i andra län

Här får vi flest turistbesök i Skandinavien

Nyttiga länkar

 

Information och tjänster från myndigheter till dig som driver eller vill starta företag.