Innovationskraft Sthlm 

Visionen är att gå från dagens styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi.

>> Learn more about Innovation Stockholm in english!

Stockholmsregionen svarar för en stor och växande andel av rikets nyföretagande, befolkning och förädlingsvärde. Näringslivet har en bred branschrepresentation med stark förmåga till förnyelse och utveckling.

I internationella jämförelser framstår regionens näringsliv som robust, framgångsrikt och innovativt. Samtidigt behövs en påminnelse om att Stockholmsregionen är en relativt sett liten region i den globala konkurrensen, där alltfler regioner deltar.

>> Läs Stockholmsregionens innovationsstrategi

Vi står nu inför en rad utmaningar. Det är bra. Utmaningarna är drivkrafter för förändring och utveckling - lösningarna som tas fram kan bli framtidens stora exportframgångar.  

Det är nu vi går från ord till handling.

Frukostseminarium den 8 april

Den 8 april 2014 arrangerades det andra nätverksmötet inom Innovationskraft Sthlm, denna gång hos SUP46. knappt 100 personer deltog vid frukostmingel och lyssnade till intressanta presentationer om SUP46, Swetox,  Nya karolinska sjukhuset  Talent attraction management, Strukturfonderna samt Cross innovation.

8 april

>> Läs mer om seminariet och presentationerna

Kick-off handlingsprogram

Den 7 oktober 2013 arrangerade länsstyrelsen i Stockholm en kick-off för handlingsprogrammet för genomförandet av innovationsstrategin Stockholm 2025. Vid mötet i Victoria Tower i Kista deltog ett hundratal personer som bland annat fick ta del av landshövding Chris Heisters förklaring av varför processen Innovationskraft Sthlm är så viktig, trots att det går bra för Stockholm. Därefter presenterades för vart och ett av de fem prioriterade insatsområdena ett antal aktiviteter och insatser som diskuterats fram i bred dialog.

>> Läs Stockholmsregionens handlingsprogram

>> Läs mer om kick-offen

>> Se PowerPoint-presentationen

Om Innovationskraft Sthlm

Syftet med Innovationskraft Sthlm är att ge Stockholmsregionen en stark röst, där alla innovationsaktörer kan sluta upp bakom en gemensam innovationsagenda. Det handlar om att förbättra förutsättningarna för att idéer ska bli verklighet, att avståndet mellan tänka och göra ska minska.    

  • Vi vill få allt fler aktörer i regionen att bli delaktiga i arbetet med den regionala innovationsstrategin, dessa handlingsprogram och att påverka beslut.
  • Vi vill möjliggöra mer och bättre samarbeten och underlätta gemensamma innovationssatsningar.  

Innovationskraft Sthlm är från början ett koordinations- och samverkansinitiativ mellan nio organisationer. Det står öppet för alla som vill bidra till och påverka för ett mer kreativt, dynamiskt och framgångsrikt Stockholm.

>> Dokumentation från seminarier, analyser och annat underlag finner du här

  Till KTH:s webbplats Till SLL:s webbplats Till SU:s webbplats Till Stockholms Handelskammares webbplats Till KI:s webbplats Till Länsstyrelsens startsida Till Stockholms stads webbplats Till SBR:s webbplats Till KSL:s webbplats

Kontakta oss

Maria Lindqvist
Projektledare
010-2231439
Mattias Öhr
010-2231642
Avdelningen för tillväxt
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Nyttiga länkar

Information och tjänster från myndigheter till dig som driver eller vill starta företag.

Guide till företagsrådgivning i Stockholms län.

 

Öppen data

Som ett led i att främja nya innovationer kommer Länsstyrelsen successivt att tillgängliggöra data som ligger till grund för våra analyser.

>> Databas över innovationsstödjande aktörer i Stockholmsregionen

Fakta om regionen

Här skapas en tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt

Här finns en fjärdedel av landets totala arbetsmarknad

Här bor en femtedel av Sveriges befolkning

Här finns 17 universitet och högskolor

Här startades 24 000 nya företag förra året

Här arbetar ca 90 000 pendlande personer folkbokförda i andra län

Här får vi flest turistbesök i Skandinavien