Innovationskraft Sthlm

Innovationskraft Sthlm är ett brett samarbete kring innovationsförmågan i Stockholms län.

Vår vision är "Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi".

>> In English

Stockholmsregionen svarar för en stor och växande andel av rikets nyföretagande, befolkning och förädlingsvärde. Näringslivet har en bred branschrepresentation med stark förmåga till förnyelse och utveckling, och det finns flera internationellt erkända universitet och högskolor. Samtidigt är Stockholmsregionen en relativt sett liten region i en värld med ökande global konkurrens. Regionen står dessutom inför en rad utmaningar. Men rätt hanterade kan de utgöra drivkrafter för utveckling.

Gemensam strategi för regionala aktörer

Innovationskraft Sthlm samlar regionala aktörer kring en gemensam innovationsstrategi. Syftet är att få fler aktörer i regionen att bli mer delaktiga och bidra till målen:

  • Stockholmsregionen ska uppfattas som mer attraktiv.
  • Samverkan ska öka och resultat från samarbeten förbättras.
  • Leveransförmågan i forsknings- och innovationssystemet ska bli högre.

Sedan lanseringen 2013 har en mängd aktiviteter genomförts, men nu är det dags att revidera innovationsstrategin. I juni 2017 arrangerades framtidskonferensen "Ett innovativt Stockholm i en global värld" som ett första steg i arbetet med att ta fram en ny innovationsstrategi, med utgångspunkt i regionens styrkeområden.

Initiativtagare till Innovationskraft Sthlm:

Innovationskraft Sthlm samarbetsparners
  Till KTH:s webbplats Till SLL:s webbplats Till SU:s webbplats Till Stockholms Handelskammares webbplats Till KI:s webbplats Till Länsstyrelsens startsida Till Stockholms stads webbplats Till SBR:s webbplats Till KSL:s webbplats

 

 

 

Nyhetsbrevet Innovationskraft Sthlm kommer cirka fem gånger per år.

I vårt publikationsarkiv hittar du tidigare nummer av nyhetsbrevet Innovationskraft Sthlm.