Affärsutvecklingscheckar för utveckling av varor och tjänster samt internationalisering 2013

____________________________________________________
Ansökningstiden har löpt ut. Det är inte längre möjligt att ansöka om stöd i detta program.
____________________________________________________

Affärsutvecklingscheckar gör det möjligt för små företag att genom extern kompetens snabbare förverkliga idéer, bredda sin marknad och genomföra kvalitativa utvecklingsinsatser. Målgruppen är företag som har en stabil tillväxt och vilja att växa. 2013 fördelades cirka 25 miljoner kronor till företag verksamma i Stockholms och Gotlands län.

I programmet finns två delprogram - "Affärsutvecklingscheckar för utveckling av varor och tjänster" och "Affärsutvecklingscheckar för internationalisering".

Programmet lämnar stöd till företag stöd som vill utveckla en ny eller befintlig produkt eller tjänst alternativt göra en satsning på internationalisering i företaget och därmed nå nya målgrupper eller marknader.

Bakom satsningen står Tillväxtverket i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län samt Almi Företagspartner i Stockholms och Gotlands län. Syftet är att bidra till stärkt konkurrenskraft hos företagen i länen

 

 

 Nyttiga länkar:

Information och tjänster från myndigheter till dig som driver eller vill starta ett företag.

  

Guide till företagsrådgivning i Stockholms län.