Fiskodling

Fiskodlingen är en del av fiskerinäringen.

Fiskodlingsverksamhet regleras dels av miljölagstiftningen och dels av fiskelagstiftningen. För det senare söks alltid tillståndet från Länsstyrelsen.

För fiskodlingar med en produktion över 20 ton per år görs även miljöprövningen av Länsstyrelsen. För mindre odlingar ska en anmälan göras till kommunen.