Transport av avfall

Innan du transporterar avfall yrkesmässigt behöver du antingen ha ett tillstånd eller anmäla transporten.

Transport av avfall inom Sverige

Att transportera avfall inom Sverige fordrar i de flesta fall att transportören har ett särskilt tillstånd enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927). I vissa fall räcker det med en anmälan enligt 42 § samma förordning. Huvudregeln är att ansökan om tillstånd eller anmälan ska lämnas in till den länsstyrelse där bolaget har sitt säte.


 

Transport av avfall - e-tjänst

> Gör din anmälan eller ansökan via vår e-tjänst

 

Kontrollera avfallstransportörer

I vårt webbregister Kontrollera avfallstransportörer kan du kontrollera företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall.

Transport av avfall till eller från Sverige

Om du vill skicka avfall från Sverige kan du behöva anmäla det hos Naturvårdsverket som måste godkänna din anmälan innan du får skicka iväg avfallet.

Vill du ta in avfall till Sverige gäller samma regler, men då är det företaget i avsändarlandet som ska vända sig till myndigheten i sitt land.

>> Gå till sidan om Gränsöverskridande transporter

Andra tillstånd

Yrkesmässig trafik kan kräva trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

Farligt avfall kan även vara farligt gods. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) vägleder om vad som gäller för farligt gods. Reglerna för farligt gods (ADR) gäller parallellt med avfallsbestämmelserna i miljöbalken.

Det finns särskilda bestämmelser om gränsöverskridande avfallstransporter. Naturvårdsverket beslutar om export och import av avfall.