Kronutglesning

Kronutglesningen för gran och tall inom Stockholms län är på en relativt låg nivå, knappt 85% av granarna och knappt 90% av tallarna har en utglesning under 20%. Det är främst enstaka träd som är utglesade och de finns spridda över alla provytor.

Gran kronutglesning diagram 

Diagram kronutglesning tall

Diagram över kronutglesning hos gran och tall i Stockholms län

Observera att diagrammen har olika y-axel.