Prioriterade dricksvattenförekomster

Yt- och grundvattenförekomster i Stockholms län som är av intresse för nuvarande eller framtida regional eller kommunal vattenförsörjning (så kallade dricksvattenförekomster) har kartlagts och presenteras i en rapport.
Rapporten om dricksvattenförekomster i Stockholms län

Vad handlar rapporten om?

Rapporten analyserar och prioriterar yt- och grundvattenförekomster som är viktiga för regional och kommunal vattenförsörjning samt identifierar behovet av ett långsiktigt skydd för dessa. Länets vatten- och reservvattenförsörjning presenteras liksom den aktuella statusen på befintliga vattenskyddsområden i länet.

Arbetet genomfördes av en arbetsgrupp på Länsstyrelsen i samarbete med VAS-rådet (Rådet för Vatten- och Avloppssamverkan i Stockholms län).