Vigselförrättare

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare enligt Äktenskapsbalken.

Länsstyrelsens lista över förordnade vigselförrättare finns att hämta via kolumnen till höger. Listan över förordnade vigselförrättare finns i två versioner, dels sorterad i alfabetisk ordning, och dels sorterad kommunvis. Förrättarna får viga personer i hela landet.

Många vill ha uppdrag som vigselförrättare men Länsstyrelsen förordnar bara så många som svarar mot de behov som finns i kommunerna i Stockholms län.

Protokoll från förrättad vigsel ska ges in till Länsstyrelsen senast den 31 januari året efter vigseln. Den som har blivit förordnad kan begära ersättning hos Länsstyrelsen.