Organisationsbidrag 

Länsstyrelsen betalar årligen ut organisationsbidrag till riksorganisationer som företräder de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med bidraget är att stödja och underlätta organisationernas verksamheter.

Pengar
Foto: Marianne R Berlin

Bidraget regleras av förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

Vilka kan ansöka om bidrag?

Organisationer som kan få organisationsbidrag är riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som

  • företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, och
  • bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den nationella minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet, kultur, språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om den egna gruppen. 

Statsbidrag för 2016

Följande organisationer har beviljats statsbidrag för verksamhetsåret 2016.

Organisationer som företräder judar

Organisationer som företräder romer

Organisationer som företräder tornedalingar

  • Svenska Tornedalingars Riksförbund
    Kontaktperson: Maja Mella
    Mail: info@str-t.com

Organisationer som företräder sverigefinnar

Kontakta oss

Enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor (minoritetsfrågor)
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00