Organisationsbidrag 

Länsstyrelsen betalar årligen ut organisationsbidrag till riksorganisationer som företräder de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med bidraget är att stödja och underlätta organisationernas verksamheter.

Pengar
Foto: Marianne R Berlin

Bidraget regleras av förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

Vilka kan ansöka om bidrag?

Organisationer som kan få organisationsbidrag är riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som

 • företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, och
 • bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den nationella minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet, kultur, språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om den egna gruppen. 

Statsbidrag för 2015

Följande organisationer har beviljats statsbidrag för verksamhetsåret 2015.

Organisationer som företräder judar

 • Sveriges Jiddischförbund 
  Box 22022, 104 22 STOCKHOLM
  Kontaktperson: Susanne Sznajderman-Rytz
  Mail: susanne@vertextraining.se
  Statsbidrag för 2015: 389 560 kronor
 • Judiska Centralrådet i Sverige
  Box 7427, 103 91 STOCKHOLM
  Kontaktperson: Marina Burstein
  Mail: marina.burstein@jfst.se
  Statsbidrag för 2015: 429 121kronor

Organisationer som företräder romer

 • Romano Pasos Research Centre 
  Tätorpsvägen 21 B, 138 31 STOCKHOLM
  Kontaktperson: Michael Stankov 
  Mail: romanopaso@hotmail.com
  Statsbidrag för 2015: 292 674 kronor
 • Centralförbundet Roma International
  Industrivägen 23, 171 48 SOLNA
  Kontaktperson: Seja Lindgren
  Mail: seija_lind@live.se
  Statsbidrag för 2015: 401 465 kronor
 • Roma Institutet
  Box 121, 931 22  SKELLEFTEÅ
  Kontaktperson: Allan Schwartz
  Mail: roma_institutet@ymail.com
  Statsbidrag för 2015: 391 575 kronor 

Organisationer som företräder tornedalingar

 • Svenska Tornedalingars Riksförbund
  Aapua 6, 957 94  ÖVERTORNEÅ
  Kontaktperson: Maja Mella
  Mail: maja.mella@str-t.com
  Statsbidrag för 2015: 769 231kronor  

Organisationer som företräder sverigefinnar

 • Sverigefinländarnas delegation
  Hantverkargatan 44 A, 112 21 STOCKHOLM
  Kontaktperson: Veera Jokirinne
  Mail: veera.f.rajala@gmail.com
  Statsbidrag för 2015: 233 333 kronor
 • Sverigefinska Riksförbundet
  Bellmansgatan 15 nb, 118 47  STOCKHOLM
  Kontaktperson: Raija Kärkkäinen Eriksson
  Mail: info@rskl.se
  Statsbidrag för 2015: 1 400 366 kronor
 • Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige
  Vallavägen 14, 1 tr, 136 41 HANDEN
  Kontaktperson: Pirkko Sinkkonen
  Mail: pirkko.sinkkonen@telia.com
  Statsbidrag för 2015: 292 674 kronor

Kontakta oss

Enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor (minoritetsfrågor)
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00