Organisationsbidrag 

Länsstyrelsen betalar årligen ut organisationsbidrag till riksorganisationer som företräder de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med bidraget är att stödja och underlätta organisationernas verksamheter.

Pengar
Foto: Marianne R Berlin

Bidraget regleras av förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

Vilka kan ansöka om bidrag?

Organisationer som kan få organisationsbidrag är riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som

 • företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, och
 • bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den nationella minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet, kultur, språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om den egna gruppen. 

Statsbidrag för 2014

Följande organisationer har beviljats statsbidrag för verksamhetsåret 2014.

Organisationer som företräder judar

 • Sveriges Jiddischförbund 
  Box 22022, 104 22  STOCKHOLM
  Kontaktperson: Susanne Sznajderman-Rytz
  Mail: susr@jiddischforbundet.se
  Statsbidrag för 2014: 393 689  kronor
 • Judiska Centralrådet i Sverige
  Box 7427, 103 91  STOCKHOLM
  Kontaktperson: Ingrid Lomfors
  Mail: ingrid.lomfors@jfst.se
  Statsbidrag för 2014: 428 641 kronor

Organisationer som företräder romer

 • Riksförbundet Romer i Europa
  Sockengatan 83
  252 51  HELSINGBORG
  Kontaktperson: Stefano Kuzhicov
  Mail: stefano.kuzhicov@helsingborg.se
  Statsbidrag för 2014: 218 641 kronor
 • Romano Pasos Research Centre 
  Tätorpsvägen 21 B, 128 31  STOCKHOLM
  Kontaktperson: Michael Stankov 
  Mail: michael.stankov@gmail.com
  Statsbidrag för 2014: 192 427 kronor
 • Centralförbundet Roma International
  Bellmansgatan 15
  118 47  STOCKHOLM
  Kontaktperson: Seja Lindgren
  Mail: seija_lind@live.se
  Statsbidrag för 2014: 279 806 kronor
 • Roma Institutet
  Box 121
  931 22  SKELLEFTEÅ
  Kontaktperson: Valde Lindeman/Schwartz 
  Mail: roma_institutet@ymail.com
  Statsbidrag för 2014: 288 544 kronor
 • International Romani Union Norden
  Östra Förstadsgatan 50
  212 12 MALMÖ
  Kontaktperson: Silvia Jansson
  Mail: i.r.u.norden@gmail.com
  Statsbidrag för 2014: 227 379 kronor

Organisationer som företräder tornedalingar

 • Svenska Tornedalingars Riksförbund
  Aapua 6
  957 94  ÖVERTORNEÅ
  Kontaktperson: Maja Mella
  Mail: maja.mella@str-t.com
  Statsbidrag för 2014: 752 427 kronor  

Organisationer som företräder sverigefinnar

 • Sverigefinländarnas delegation
  Birkagatan 21
  113 36 STOCKHOLM
  Kontaktperson: Kaisa Syrjanen Schaal
  Mail: kaisa.syrjanenschaal@svenskakyrkan.se
  Statsbidrag för 2014: 233 333 kronor
 • Sverigefinska Riksförbundet
  Bellmansgatan 15 nb
  118 47  STOCKHOLM
  Kontaktperson: Raija Kärkkäinen Eriksson
  Mail: info@rskl.se
  Statsbidrag för 2014: 1 281 876 kronor
 • Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige
  Vallavägen 14, 1 tr
  136 41 HANDEN
  Kontaktperson: Pirkko Sinkkonen
  Mail: pirkko.sinkkonen@telia.com
  Statsbidrag för 2014: 303 236 kronor

Kontakta oss

Enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor (minoritetsfrågor)
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00