Frågor och svar om lönegaranti

Vanliga frågor och svar när det gäller utbetalning av lönegaranti.

1. Vem bestämmer om jag ska få lönegaranti?

Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som bestämmer om du ska få lönegaranti.

2. När kommer mina pengar?

Först måste konkursförvaltaren fatta ett beslut att du ska få lönegaranti. Beslutet skickas både till dig och till Länsstyrelsen. Från det att Länsstyrelsen mottagit beslutet har vi normalt en handläggningstid på cirka 1-2 veckor innan utbetalning av innestående lön och semesterersättning görs. Vid konkurser som omfattar många arbetstagare kan det dock ta längre tid.

3. Hur mycket får jag ut?

Hur mycket lönegaranti du har rätt till står på ditt beslut som konkursförvaltaren eller rekonstruktören skickar till dig. Har du frågor som gäller hur mycket lönegaranti du ska få utbetalt, eller varför du får en viss summa ska du kontakta konkursförvaltaren eller rekonstruktören. Kontaktuppgifter till konkursförvaltaren eller rekonstruktören finns på beslutet. Skatt dras från lönegarantibeloppet enligt Skatteverkets regler. Observera att beloppen på besluten är före skatt.

4. Varför får jag ingen uppsägningslön? 

Konkursförvaltaren eller rekonstruktören beslutar om du har rätt till uppsägningslön. Det är enbart konkursförvaltaren eller rekonstruktören som kan svara på denna fråga.

5. Hur fyller jag i blanketten "Försäkran"?

Läs informationsbrevet du har fått. Fyll i så noggrant du kan. Om det är något som saknas så kommer Länsstyrelsen att kontakta dig för att få klarhet.

6. När ska jag skicka intyget om att jag är inskriven på arbetsförmedlingen?

Om du får beslut på att du ska få uppsägningslön kommer vi att skicka ut en försäkran. Du ska då skicka in intyget från arbetsförmedlingen tillsammans med din första försäkran.

7. När betalas lönegarantin för uppsägningslön ut?

Under förutsättning att du har skickat in blanketten försäkran och allt är korrekt ifyllt betalar Länsstyrelsen ut uppsägningslönen inom en vecka. Vår utbetalningsperiod sträcker sig från den 21:a till den 20:e. Den första uppsägningslönen kan därför bli mindre än en månadslön.

8. Vart ska jag skicka Försäkran?

Den ska du skicka till Länsstyrelsen Stockholm, Lönegaranti, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM.