Lönegaranti 

Pengar
Foto: Marianne R Berlin

Länsstyrelsen ansvarar för att betala ut uppsägningslön till anställda vid företag i länet som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion, efter beslut av konkursförvaltaren.

Om du är anställd på ett företag som går i konkurs omfattas du av lönegarantilagen. Det innebär att du kan få ersättning för lön eller liknande som arbetsgivaren är skyldig dig. Konkursen måste ha tagits upp vid tingsrätten i det berörda länet och vi måste få in ett skriftligt beslut från konkursförvaltaren innan vi betalar ut ett garantibelopp till dig. Det är konkursförvaltaren som fattar beslutet i lönegarantiärenden Maxbeloppet är fyra prisbasbelopp.

Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön från ett företag som går i konkurs under den uppsägningstid (1–6 månader) som LAS (lagen om anställningsskydd SFS 1982:80) anger. Du måste visa upp ett intyg om att du är anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. 

>> Här finner du vanliga frågor och svar om lönegaranti

Kontakta oss

Enheten för ekonomijuridiska frågor
010-223 10 00
Information om lönegaranti
lonegarantier punkt stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤lonegarantier punkt stockholm snabela lansstyrelsen punkt se

Utbetalningar

Vår handläggningstid är för närvarande cirka en vecka. Detta gäller om vi har fått in handlingar från konkursförvaltaren (rekonstruktören) eller när ”försäkran” kommit in korrekt ifylld.