Dricksvatten och avlopp

Tillgången på reservkraft för vatten och avlopp är god i Stockholms län.
Som ett resultat av Länsstyrelsens medverkan i bland annat statlig bidragsgivning finns reservkraft för alla större leverantörer av dricksvatten. Det innebär att de flesta invånare i länet kommer att få vatten i kranen också vid ett längre elavbrott.