Räddningstjänst

Räddningstjänst definieras som de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.

Kommunal räddningstjänst

Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för insatser inom sin räddningsregion. Länets fyra räddningstjänster utövar dock en gränslös samverkan.

Räddningstjänster leds från länets två räddningscentraler (RC), RC Stockholms län och Storstockholms RC (SSRC). Den primära uppgiften för räddningscentralerna är att leda och larma den kommunala räddningstjänsten. Centralerna har mycket avancerad teleteknisk utrustning och är försedda med reservkraft för att i alla lägen kunna fungera och kommunicera.

Räddningscentralen Stockholms län

RC Stockholms län ligger i Lindvreten och hanterar för 15 kommuner i länet: Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge,  Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö (som ingår i Södertörns brandförsvarsförbund), Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby (som ingår i Brandkåren Attunda). Dessutom hanteras Knivsta kommun, Uppsala län, som ingår i Brandkåren Attunda.

Storstockholms räddningscentral

SSRC är placerad i Täby brandstation och omfattar 11 kommuner i Stockholms län: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Norrtälje och Österåker. Dessutom hanterar SSRC larm och ledning av räddningsinsatserna på Gotland.

Statlig räddningstjänst

Förutom den kommunala räddningstjänsten finns även statlig räddningstjänst som består av ett antal myndigheter som leder och samordnar räddningstjänsterna inom sina egna ansvarsområden. Följande myndigheter har ansvar för den statliga räddningstjänst som kan bli aktuell i Stockholms län:

  • Sjöfartsverket - flygräddning
  • Sjöfartsverket - sjöräddning
  • Kustbevakningen - miljöräddning till sjöss
  • Polisen - efterforskning av försvunna
  • Länsstyrelsen - kärnteknisk olycka

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala räddningstjänsten i länet. Detta innebär att Länsstyrelsen följer upp räddningsarbetet i länet, ger råd, information och byter erfarenheter med den kommunala räddningstjänsten. Dessutom ansvarar Länsstyrelsen för att samarbetet med den statliga räddningstjänsten fungerar bra. Genom sin tillsynsverksamhet ska Länsstyrelsen verka för att räddningstjänsten tillförsäkrar allmänheten en god säkerhetsnivå i förhållande till den lokala och regionala riskbilden.

Om det krävs omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst, får Länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs. Om insatserna även innefattar statlig räddningstjänst, ska Länsstyrelsen ansvara för att insatserna samordnas. Vid utsläpp från kärnteknisk anläggning ansvarar Länsstyrelsen för räddningsarbetet och sanering i länet.

Länsstyrelsens ansvar vid kärnteknisk olycka 

Oljeskyddsberedskap

Kustbevakningen är ansvarig för oljeskyddsberedskapen. Ett större utsläpp till havs kan få stora konsekvenser på natur och miljö samt turistnäring i Stockholms skärgård.

Även på Mälaren är det Kustbevakningen som är ansvarig för oljesaneringen. Undantaget är om olyckan inträffar inom ett hamnområde. Då är det den kommunala räddningstjänsten som ansvarar för saneringen.

Mälaren är dricksvattentäkt för större delen av Stockholms läns befolkning. Ett oljeutsläpp i Sveriges tredje största sjö kan få allvarliga konsekvenser. Oljan kan komma från båtar i form av last eller drivmedel. Olyckor på land kan leda till att olja kommer ut i Mälaren via olika dagvattenutlopp.

Information om eldning

Vad gäller i din kommun? Kontakta räddningstjänsten i kommunen.