CBRNE-beredskap

Farliga ämnen kallas på fackspråk för CBRNE och står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen. CBRNE-hot kan omfatta såväl risk för allvarliga olyckor som risk för medvetna angrepp.

I Sverige bedömer myndigheterna att det inte finns någon risk för att CBRNE-ämnen ska användas mot svenska intressen. Förutsättningar och hotbilder kan dock ändras snabbt.

Dagliga hot

CBRNE-ämnen kan vara framtagna för att användas i krig men också för fredstida bruk. Stora volymer kemikalier hanteras dagligen inom industri- och transportsektorn. Genom avsiktlig spridning eller en olyckshändelse kan samhället drabbas av allvarliga konsekvenser.

Länsstyrelsens krishanteringsorganisation

För Länsstyrelsens krishanteringsorganisation finns sedan december 2002 en särskild NBC-plan som ska användas vid olyckor eller terrorism med radioaktiva eller kemiska ämnen samt vid spridning av allvarliga smittämnen. Den gamla NBC-planen kommer att ersättas av en ny CBRNE-plan.