Handläggningstid för ansökan och anmälan om kameraövervakning

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla ansökningar och anmälningar om kameraövervakning inom den angivna handläggningstiden.
 Illustration: Timglas.

Aktuell handläggningstid för ansökan om kameraövervakning är 4 månader

Aktuell handläggningstid för anmälan om kameraövervakning är 1 månad

(Uppdaterades senast 2018-01-12) 

Tiden ovan gäller generellt för dessa ärendegrupper. Ditt ärende kan därför skilja sig från den aktuella handläggningstiden. 

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i oktober krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att få fotografera med drönare vilket gör att våra handläggningstider ökat något. Du kan läsa mer om fotografering från drönare här.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Din ansökan eller anmälan diarieförs hos Länsstyrelsen och fördelas till en handläggare. Handläggaren kontrollerar om betalning har kommit in och granskar därefter ärendet för att se om det är komplett. Saknas några uppgifter begär handläggaren in kompletteringar. Observera att handläggningen inte kan påbörjas före att betalningen har kommit in.

Du kan själv påverka handläggningstiden genom att betala avgiften i samband med att du skickar in ansökan.  Se till att samtliga uppgifter och eventuella bilagor som efterfrågas finns med.

När ska du ansöka om tillstånd till kameraövervakning och när räcker det med en anmälan?

Tillstånd till kameraövervakning behövs om du  vill sätta upp en kamera som kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Tillståndskravet omfattar alla  platser som allmänheten har tillträde till, även t.ex. skogs- och vattenområden. .

För kameraövervakning i banklokaler, postkontor, butiker, parkeringshus och tunnelbanevagnar/stationer räcker det i de allra flesta fall att en anmälan om kameraövervakning.. Dessa platser är generellt brottsutsatta och har därför undantagits från tillståndsplikten.

Läs mer

Om kameraövervakning

 Avgifter vid ansökan eller anmälan

Ansökan om tillstånd - 3 700 kronor

Utvidgning av tillstånd - 2 300 kronor

Förlängning av tillstånd - 1 350 kronor

Undantag från upplysningsplikten - 1 350 kronor

Anmälan om kameraövervakning - 700 kronor

Observera att en ansökan/ anmälan inte behandlas förrän fullständig betalning inkommit. Avgiftsförordningen