Prostitution och människohandel

Den 1 januari 2018 startar den nya Jämställdhetsmyndigheten sin verksamhet i Göteborg. Till Jämställdhetsmyndigheten flyttar då de nationella uppdrag mot prostitution och människohandel som tidigare legat på Länsstyrelsen Stockholm.

Verksamhet som flyttas över

  • Det nationella samordningsuppdraget mot prostitution och alla former av människohandel.
  • Samordning och fortsatt ansvar för arbetet med det Nationella Metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) där Polismyndigheten, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, socialtjänsten, Arbetsmiljöverket och Skatteverket ingår.
  • Förvaltningen av den formaliserade nationella stödprocessen för utsatta där bland annat stödtelefonen till yrkesverksamma ingår. Stödtelefonen kommer att finnas kvar i Jämställdhetsmyndighetens regi med samma nummer: 020-390 000.
  • Ansvaret för finansiering och arbetsstöd till regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel.
  • Ansvaret för finansiering av återvändandeprogrammet för personer utsatta för människohandel.
  • Webbplatsen www.nmtsverige.se samt kampanjsidorna www.duavgor.sewww.resekurage.se, och www.safetrip.se

Frågor? Vänd dig hit från den 8 januari 2018

Frågor kring överflytten eller något som rör de nationella uppdragen kring prostitution och människohandel besvaras från och med den 8 januari 2018 av Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg.

Jämställdhetsmyndigheten 
Box 73, 424 22 Angered 
Besöksadress: Angereds Torg 9 
E-post: info@jamy.se  
Tel: 031-392 90 00


 


Hotline

Misstänker du människohandel?
Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och vägledning i ärenden?

Ring 020 390 000
eller maila
nmt.stockholm@lansstyrelsen.se