Asylsökande

En asylsökande är en person som ansökt om skydd och som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som ansvarar för utredning och beslut om personen har skäl att få stanna i landet eller inte. Om personen inte har möjlighet att ordna sitt eget uppehälle under tiden som asylutredningen pågår ansvarar Migrationsverket även för detta.

 Migrationsverkets svar på vanliga frågor om asylsökande

 Läs mer om det samlade myndighetsansvaret

 Migrationsverket om olika former av boenden för asylsökande

Nya lagar 2016

Sveriges Riksdag har fattat beslut om flera lagändringar som berör asylsökande samt de som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige.  

Lagen om begränsad möjlighet till uppehållstillstånd i Sverige gäller från och med 20 juli 2016 och är tänkt att gälla i tre år.

>> Migrationsverket

Nya regler om rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) från 1 juni 2016.

>> Migrationsverket

>> Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

Vård till asylsökande

Det är viktigt att de som behöver akut medicinsk hjälp kan få det. Alla barn i Sverige har samma rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård, även de som är asylsökande eller lever gömda. Vuxna asylsökande har tillgång till vård som inte kan vänta, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.  

>> Om vård till asylsökande på Vårdguiden 1177

>> Landstingets information till vårdgivare

Om människosmuggling

Att hjälpa någon som saknar tillstånd för inresa eller vistelse i Sverige att resa in i Sverige eller att passera genom Sverige kan enligt utlänningslagen vara straffbart.

Den som tar sig till ett land för att söka asyl begår inget brott. Men att hjälpa någon olovligen in i Sverige kan misstänkas vara människosmuggling, oavsett om det sker mot betalning eller ideellt.

>> Polisens information