Statistik om unga - Stockholmsenkäten

Länsstyrelsen sammanställer resultaten från Stockholmsenkäten som genomförts bland elever i högstadiet och gymnasiet i 16 av länets kommuner.

Totalt svarade 19 100 elever på 2014 års enkät om tobak-, alkohol- och narkotikavanor.

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år bland elever i grundskolans årskurs nio och gymnasiets årskurs två. Syftet är att ge underlag till beslut och planering av förebyggande insatser samt att:

  • kartlägga elevernas drogvanor,
  • ge underlag för forskning och utveckling och
  • mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet.  

Stockholmsenkäten är framtagen av Stockholms stad och sedan början av 2000-talet har många av de övriga kommunerna i länet också valt att genomföra undersökningen. Kommunerna finansierar datainsamlingen och Länsstyrelsen genomför kommunjämförande sammanställningar.  

Stockholmsenkäten 2014

Den senaste enkäten genomfördes våren 2014. Den totala svarsfrekvensen var 78 procent och 305 skolor i länet deltog i undersökningen.

Deltagande kommuner 2014 var Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Järfälla, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Södertälje, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vaxholm och Värmdö. 

Kommunjämförande resultat som berör droger är sammanställt och presenteras nedan. Här finns också den presentation som förmedlades vid pressträffen den 1 oktober 2014, då resultaten presenterades av ANDT-samordnare Kaisa Snidare.

Resultaten öppnas som PDF i nytt fönster.  

Drogvanor årskurs 9  

Drogvanor gymnasiets år 2  

Presentation av tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län från den 1 oktober 2014

 Brott och utsatthet för brott gymn åk 2 2014

 Brott och utsatthet för brott åk 9 2014

 Psykisk hälsa gymn åk 2 2014

 Psykisk hälsa åk 9 2014

Skola, fritid, föräldrar och spel gymn åk 2 2014

Skola, fritid, föräldrar och spel åk 9