Statistik om unga - Stockholmsenkäten

22 av 26 kommuner i Stockholms län har genomfört Stockholmsenkäten, en elevundersökning bland elever i högstadiet och gymnasiet. Totalt svarade ca 25 200 elever på 2016 års enkät om tobaks-, alkohol- och narkotikavanor. Länsstyrelsen har sammanställt kommunjämförande resultat.

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år bland elever i grundskolans årskurs nio och gymnasiets årskurs två. Syftet är att ge underlag till beslut och planering av förebyggande insatser samt att:

  • kartlägga elevernas drogvanor
  • ge underlag för forskning och utveckling
  • mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet.  

Stockholmsenkäten är framtagen av Stockholms stad och sedan början av 2000-talet har många av de övriga kommunerna i länet också valt att genomföra undersökningen. Kommunerna finansierar datainsamlingen och Länsstyrelsen genomför kommunjämförande sammanställningar.

Stockholmsenkäten 2016

Den senaste enkäten genomfördes våren 2016. Den totala svarsfrekvensen var 79 procent och 416 skolor i länet deltog i undersökningen.

Deltagande kommuner 2016 var Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Södertälje, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

Kommunjämförande resultat som berör tobak, alkohol och narkotika presenteras nedan. Resultaten öppnas som PDF i nytt fönster.

Droger

Droger, grundskolan åk 9, 2016.

Droger, gymnasiet åk 2, 2016.

Droger Länsövergripande, 2016.

Skola, fritid och föräldrar

Skola, fritid, föräldrar och spel, åk 9, 2016.

Skola, fritid, föräldrar och spel, gymnasiet åk 2, 2016.

Brott

Brott och utsatthet för brott, åk 9, 2016.

Brott och utsatthet för brott, gymnasiet åk 2, 2016.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa, åk 9, 2016.

Psykisk hälsa, gymnasiet åk 2, 2016.

Mer information

Mer information om Stockholmsenkäten finns på Stockholms stads webbplats.