Vanliga frågor och svar

Här kan du läsa mer om tvångsinlösta aktier

1. Vilka aktier är det som har blivit tvångsinlösta och vars ersättning blivit inbetalda till Länsstyrelsen?   

Svar: I dagsläget finns det ersättning till tidigare aktieägare i 77 bolag. Vill du veta vilka aktier som är tvångsinlösta och vad som är inbetalt till Länsstyrelsen, kan du titta i vår aktielista.

2. Hur länge finns de deponerade pengarna hos Länsstyrelsen?    

Svar: Efter 10 år går pengarna tillbaka till moderbolaget.

3. Jag har ägt aktier som blivit tvångsinlösta, hur får jag pengar för dessa aktier?   

Svar: Genom att skriftligen ansöka om detta till Länsstyrelsen. Det kan vara olika krav för att få ut pengar för olika aktier. Vanligtvis ska du skicka in aktiebrevet. Har aktiebrevet försvunnit måste du ansöka hos tingsrätten om ett så kallat dödandeprotokoll. Den processen tar ett år och när du fått protokollet från tingsrätten skickar du in detta till Länsstyrelsen och ansöker om att få ut pengarna. Har du inget aktiebrev men har haft aktierna på ett VP-konto krävs i normalfallet att du ansöker om att få ut pengarna och att du finns med på den aktieförteckning som moderbolaget skickat in till Länsstyrelsen.

4. Jag har aktier på ett värdepapperskonto (VP-konto). Är någon av dem tvångsinlösta hos Länsstyrelsen?   

Svar: Nej, aktier som du har på ditt VP-konto nu kan inte samtidigt ha tvångsinlösts. I så fall skulle aktierna inte finnas kvar på ditt konto. Om bolaget som du har aktier i finns kvar på börsen kan det inte heller vara tvångsinlöst.

5. Kan Länsstyrelsen söka på mitt personnummer om jag har några pengar att hämta för tvångsinlösta aktier?   

Svar: Nej, Länsstyrelsen har inget persondataregister för personer som kan ha rätt till ersättning för tvångsinlösta aktier.

6. Kan jag komma till Länsstyrelsen och titta i aktieförteckningarna för att se om jag har några pengar att hämta?  

Svar: Ja, du är välkommen att komma och titta i våra akter för att se om du kan ha rätt att få pengar för tvångsinlösta aktier. Boka gärna tid med oss, så att du snabbt kan få den hjälp du behöver.

7. Min pappa/mamma har ägt aktier som nu är tvångsinlösta och pengar för dessa aktier finns nu hos Länsstyrelsen. Kan jag och mina syskon få ut pengarna för dessa aktier?    

Svar: Ja det går bra. Samtidigt med den skriftliga ansökan om att få pengar utbetalt för aktierna måste ni bifoga bouppteckningen efter den avlidne aktieägaren. Av bouppteckningen ska det framgå att aktierna ägdes av den avlidne samt vilka som är arvingar. Om pengarna ska betalas ut till en av arvingarna så krävs fullmakt för detta av de övriga arvingarna.

8. Jag har hört att pengarna för de tvångsinlösta aktierna är räntebärande stämmer det?   

Svar: Ja, det stämmer. Från den dag Länsstyrelsen beslutar att ta emot pengarna så sätts de in på ett räntebärande konto på Riksgäldskontoret. När Länsstyrelsen gör utbetalningen så betalas även ränta på pengarna ut. Räntan är skattepliktig därför betalar Länsstyrelsen in 30% av räntan till skatteverket. Vi  upprättar även en kontrolluppgift för ränteinkomsten om den överstiger 100 kronor.

9. Jag har ägt fonder, kan dessa ha blivit tvångsinlösta och pengarna inbetalda till Länsstyrelsen?    

Svar: Nej, Länsstyrelsen tar endast emot pengar för tvångsinlösta aktier.

10.Kan jag få ut pengar för aktier som kanske deponerats hos någon annan Länsstyrelse?   

Svar: Nej, vi kan bara svara på vad som är deponerat i Stockholms län.