Återuppbyggnad av trägärdesgård 

Syftet med stödet är att trägärdesgårdar som har rasat eller är på väg att rasa ska kunna återuppbyggas

Stödvillkor 

Förutsättningar för stödet är att  
  • det har funnits en gärdesgård på den aktuella platsen tidigare
  • att gärdesgården står i det öppna odlingslandskapet.
  • att den återuppbyggs på traditionellt vis.

Gärdesgård kring tomtmark ersätts inte.

Ersättningsnivå

Stödet är en miljöinvestering enligt fasta kostnader. Ersättningen är 270 kr per meter.

Ansökan om stöd

Ansökan görs på blanketten "Ansökan för utvald miljö -Miljöinvestering med fast ersättning", och stödet kan sökas året om. En projektplan ska också bifogas. Mer information om stödet samt ansökningsblankett finns på Jordbruksverkets webbplats här till höger.

OBS! Påbörja inte åtgärderna förrän ansökan har skickats in och Länsstyrelsen gett klartecken att börja. Redan påbörjad restaurering ersätts ej. Börja gärna med att ringa och anmäla intresse.  

Kontakta oss

Karin Joelsson
Enheten för lantbruksfrågor
010-2231385
Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Mer information