Betesmarker och slåtterängar 

Inom Utvald miljö finns fyra olika stöd som kompletterar miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar. De syftar alla till att hävdade marker ska fortsätta skötas på ett sätt så att deras värden bevaras och förstärks samt att marker som vuxit igen på grund av utebliven hävd ska kunna återfå sina värden genom restaurering.

De fyra stödmöjligheterna är:

  • Restaurering av betesmarker och slåtterängar
  • Bete på öar
  • Skötsel av mosaikbetesmarker eller andra gräsfattiga marker
  • Särskild höhantering på slåtteräng 

Läs mer om dessa genom att använda länkarna här till vänster.  

Kontakta oss

Hanna Williamsson
Enheten för lantbruksfrågor
010-2231626
Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00