Projektstöd 

Vi håller nu på att avsluta Landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013

Nästa programperiod 2014-2020 beslutas under året.

Nedan kan du läsa om Projektstöd för Sverige år 2007-2013.


Projektstöd lämnas till att:

 • utveckla annan verksamhet än primärproduktion inom jordbruk, trädgård och renskötsel
 • stödja entreprenörskap och utveckla företag på landsbygden med färre än 10 årsarbetskrafter
 • främja landsbygdsturismen
 • utveckla och förstärka service samt fritids- och kulturaktiviteter på landsbygden
 • förnya och utveckla bygden och ge bättre möjligheter för boende, sysselsättning och företagande
 • utveckla och bevara natur- och kulturarvet
 • främja samarbete mellan producenter inom de gröna näringarna, förädlingsledet och forskningen, för att utveckla nya produkter, tjänster, processer och teknik
 • planera och projektera lokal infrastruktur, t ex mindre vägar och energianläggningar
 • utbilda och informera om lokala strategier för Leaderområdet
 • anordna kompetensutveckling
 • anordna tvärvillkorsrådgivning

Läs mer om projektstöd på jordbruksverket webbplats på sidan till höger.

Kontakta oss

Anders Larsson
Enheten för lantbruksfrågor
010-2231421
Lars Carlsson
Enheten för lantbruksfrågor
010-2231273
Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Läs mer om projektstöd