Företagsstöd 

Vi håller nu på att avsluta Landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013

Nästa programperiod 2014-2020 beslutas under året.

Nedan kan du läsa om Landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007-2013.


Inom Landsbygdsprogrammet kan du som är företagare på landsbygden söka stöd för att utveckla ditt företagande.

Stöd för kompetensutveckling kan sökas av företag för att anpassa ditt företag till nya förutsättningar, öka kvaliteten i produktionen, stärka konkurrenskraften och förbättra miljön och djurens välfärd.

Startstöd kan lämnas till företag inriktat på primärproduktion inom jordbruk och trädgård.

Investeringsstöd lämnas till att:

 • modernisera ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag
 • plantera energiskog
 • utveckla annan verksamhet än primärproduktion samtidigt som du ingår i ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselhushåll
 • förädla jordbruks-, trädgårds-, ren- eller skogsprodukter utveckla ett företag på landsbygden med färre än 10 årsarbetskrafter
 • satsa inom besöks- och turistnäringen
 • förstärka och utveckla ett företag som samordnar service, kultur- eller fritidsaktiviteter
 • restaurera kulturhistoriska byggnader
 • utveckla biogasproduktion 

Stöd för köp av tjänster för att:

 • utveckla annan verksamhet än primärproduktionen samtidigt som du ingår i ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselhushåll
 • utveckla ett företag på landsbygden med färre än 10 årsarbetskrafter
 • göra en satsning inom besöks- och turistnäringen
 • förstärka och utveckla ett företag som samordnar service, kultur- och fritidsaktiviteter
 • restaurera kulturhistoriska byggnader så att de får ett nytt användningsområde

Projektstöd lämnas till flera företag, sammanslutningar och organisationer där nyttan av projektet kommer flera till del.

Läs mer om de olika företagsstöden från Jordbruksverkets webbplats på sidan till höger.

Kontakta oss

Anders Larsson
Enheten för lantbruksfrågor
010-2231421
Lars Carlsson
Enheten för lantbruksfrågor
010-2231273
Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Nyttiga länkar

Information och tjänster från myndigheter till dig som driver eller vill starta företag.

________________________

Stödguiden vänder sig till dig som bor på landsbygden och funderar på att starta eller redan har ett företag.

________________________

Guide till företagsrådgivning i Stockholms län.