Landsbygdsprogrammet 

Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program som bryts ner på regional nivå för att nå målen för landsbygdspolitiken. Det innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.  

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. I landsbygdsprogrammet ingår investeringsstöd till företag och projekt, miljöinvesteringar, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

EU-kommissionen har nu godkänt det svenska landsbygdsprogrammet. Alla regler är dock inte beslutade ännu, eftersom de svenska föreskrifterna inte är klara.  

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. Det målet finns i den gemensamma strategin Europa 2020.

Stöden öppnar successivt

Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet öppnas för ansökan successivt. Stöd till bredband samt vissa investeringar i jordbruk har kunnat sökas sedan september 2014. Miljöersättningar, ersättningar till ekologisk produktion och kompensationsstöd har kunnat sökas via SAM Internet i SAM-ansökan. Fler stöd som öppnar i september 2015 är startstöd och stöd för investeringar inom jordbruks-, trädgårds- och rennäring.

Exempel på öppnade stöd

 • Investeringsstöd inom jordbruk 
  Just nu kan du endast söka investeringsstöd för investeringar i jordbruksföretag. Stödet är begränsat till att gälla om-, till- och nybyggnad av djurstallar, under förutsättning att antalet djurplatser ökar.
  Om investeringsstödet på Jordbruksverkets webbplats
 • Kompetensutveckling
  Kompetensutveckling genomförs inom Greppa näringen och Sverige det nya Matlandet. Kompetensutvecklingsstöd kan även ges direkt till rasföreningar samt tvärvillkor. Inga beslut har ännu fattats och prioriteringarna kan komma att ändras.
  Läs mer under rubriken "Kompetensutveckling" i menyn till vänster.
 • Bredband 2015
  Föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan ansöka om stöd för utbyggnad av bredband på landsbygden. 

  Läs mer om 
  Regionala villkor för att kunna ansöka om bredbandsstödet

  Bredbandsstödet på Jordbruksverkets webbplats.

Läs mer om nya Landsbygdsprogrammet

Jordbruksverkets webbplats

Kontakta oss

Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00