Landsbygdsprogrammet 

Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program som bryts ner på regional nivå för att nå målen för landsbygdspolitiken. Det innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Inom Landsbygdsprogrammet lämnas stöd till enskilda företag och till projekt på landsbygden där nyttan av aktiviteter och investeringar kommer fler till del. Det finns även stöd till kompetensutveckling och en del andra riktade stöd.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett nytt Landsbygdsprogram för perioden 2014–2020. Samtidigt avslutar Länsstyrelsen åtaganden i samband med Landsbygdsprogrammet för perioden 2007–2013. Utbetalningar för redan beviljade stöd kommer att pågå till sommaren 2015.

 

Viktigt om stöden

Stöd ur det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020
Det går ännu inte att ansöka om stöd i Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats 

Stöd ur gamla landsbygdsprogrammet 2007–2013
Det går endast att ansöka om utbetalningar av redan beviljade stöd ur Landsbygdsprogrammet 2007–2013. Läs mer här 

Förändringar i Landsbygdsprogrammet under 2014 och 2015

Enligt regeringens budgetproposition kommer statens sammanlagda utgiftstak att innebära stora förändringar i genomförandet av landsbygdsprogrammet under 2014 och 2015. Framför allt blir det färre åtgärder inom programmet under 2014. En del åtgärder får vänta till 2015 eller 2016.

Företagsstöd

Under 2014 kommer företagsstöden bara att omfatta vissa stöd för investeringar i lantbruket samt stöd för utbyggnad av bredband.

Under 2015 kan ytterligare stödåtgärder öppnas för ansökan om utbetalningarna sker först under 2016.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling inom Greppa näringen och Matlandet-aktiviteter kommer att kunna genomföras. Det gäller även kompetensutvecklingsstöd direkt till rasföreningar samt tvärvillkor. Inga beslut har ännu fattats och prioriteringarna kan komma att ändras.

Läs mer om nya Landsbygdsprogrammet

Jordbruksverkets webbplats

Kontakta oss

Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00