Landsbygdsprogrammet 

Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program som bryts ner på regional nivå för att nå målen för landsbygdspolitiken. Det innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Inom Landsbygdsprogrammet lämnas stöd till enskilda företag och till projekt på landsbygden där nyttan av aktiviteter och investeringar kommer fler till del. Det finns även stöd till kompetensutveckling och en del andra riktade stöd.

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 är nu beslutat

I slutet av maj godkände EU-kommissionen det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020.

Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet öppnas för ansökan successivt. Stöd till bredband samt vissa investeringar i jordbruk har kunnat sökas sedan september 2014. Miljöersättningar, ersättningar till ekologisk produktion och kompensationsstöd har kunnat sökas via SAM Internet i SAM-ansökan. Fler stöd som öppnar i september 2015 är startstöd och stöd för investeringar inom jordbruks-, trädgårds- och rennäring.

Exempel på öppnade stöd

 • Investeringsstöd inom jordbruk 
  Just nu kan du endast söka investeringsstöd för investeringar i jordbruksföretag. Stödet är begränsat till att gälla om-, till- och nybyggnad av djurstallar, under förutsättning att antalet djurplatser ökar.
  Om investeringsstödet på Jordbruksverkets webbplats
 • Kompetensutveckling
  Kompetensutveckling genomförs inom Greppa näringen och Sverige det nya Matlandet. Kompetensutvecklingsstöd kan även ges direkt till rasföreningar samt tvärvillkor. Inga beslut har ännu fattats och prioriteringarna kan komma att ändras.
  Läs mer under rubriken "Kompetensutveckling" i menyn till vänster.
 • Bredband 2015
  Föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan ansöka om stöd för utbyggnad av bredband på landsbygden. 

  Läs mer om 
  Regionala villkor för att kunna ansöka om bredbandsstödet

  Bredbandsstödet på Jordbruksverkets webbplats.

Läs mer om nya Landsbygdsprogrammet

Jordbruksverkets webbplats

Kontakta oss

Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00