Leaderområden 

LEADER är en förkortning som kommer från franskan. Den betyder "Länkar mellan åtgärder för att utveckla Landsbygdens ekonomi". Leader hör hemma inom Sveriges Landsbygdsprogram som delvis finansieras av EU.

Alla som bor och verkar i ett Leaderområde kan söka projektstöd från leader om man arbetar gemensamt för något som ska stärka utvecklingen i området. Finns du i ett av de fyra Leaderområdena i Stockholms län? Se nedan!

Leader är en projektmetod i Landsbygdsprogrammet som handlar om att utveckla förutsättningarna på landsbygden. Leader är mer lokalt förankrat än de övriga åtgärderna inom Landsbygdsprogrammet, därför att projektmedlen styrs av Lokala Aktionsgrupper - LAG. Ett LAG består av lokala representanter från ideell, privat och offentlig sektor (kommun). Varje LAG har skrivit en utvecklingsstrategi för sitt område, som de utgår ifrån när de beviljar projektstöd. Den/de kommuner som ingår i ett Leaderområde är också med och finansierar projektstöden.

Inom Leader är målet att utveckla leaderområdet ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

En viktig begränsning är att enskilda företag inte kan söka projektstöd inom Leader för utveckling av sin egen verksamhet. Men flera företag tillsammans kan driva leaderprojekt för att t ex förbättra förutsättningarna för det lokala företagandet, eller lösa olika slags gemensamma problem.

När man ska söka projektstöd inom Leader vänder man sig till det lokala Leaderkansliet. Finn ut vilket leaderområde du hör till nedan, och se länkar till dem till höger. LAG fattar först beslut om en ansökan ska få stöd, sedan fattar Länsstyrelsen ett formellt beslut. 

FINNS DU I ETT LEADEROMRÅDE? Fyra olika Leaderområden finns i Stockholms län och de omfattar totalt nio av länets 26 kommuner. 

Leaderområdet Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård (UROSS) sträcker sig från Östhammar i norr till Nynäshamn i söder. Det omfattar landsbygden i sex kommuner i Uppsala och Stockholms län: Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn.

Leaderområdet Södertälje Landsbygd omfattar landsbygdsdelarna i Södertälje kommun.

Leaderområdet Inlandet hör till Södermanlands län. Där ingår Nykvarns kommun från Stockholm län.

Leaderområdet Upplandsbygd hör till Uppsala län. Där ingår Sigtuna kommun från Stockholms län.

Läs för mer information från våra Leaderområden samt om Leadermetoden hos Jordbruksverket respektive Landsbygdnätverket till höger.

Kontakta oss

Sofia Ståhle
Enheten för lantbruksfrågor
010-2231584
Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00