Upphandling av kompetensutveckling 

Upphandling av kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Ingen upphandling pågår för närvarande.

Kontakta oss

Cecilia Norén
Enheten för lantbruksfrågor
010-2231484
Annika Kleen
Enheten för upphandling och service
010-2231410