Kompetensutveckling och rådgivning

Kurser och rådgivning erbjuds lantbrukare och andra företagare som är aktiva på landsbygden.

Foto: Mette Kjöbek Petersen

Länsstyrelsen arrangerar och samordnar en rad olika aktiviteter som syftar till kompetensutveckling och rådgivning inom olika ämnesområden. Syftet är att öka kompetensen hos dig som är verksam på landsbygden.

Aktiviteterna ska i sin tur ge effektiva företag och en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden. 

Kompetensutvecklingen kommer att vara inriktad på följande fokusområden:

  • jordbrukets konkurrenskraft
  • djurvälfärd och korta livsmedelskedjor
  • miljö och klimat inom jordbruket
  • utveckling på landsbygden  

Du som landsbygdsföretagare kan inte söka stöd för din egen kompetensutveckling eller rådgivning. Du kan däremot ta del av den kompetensutveckling och rådgivning som samordnas av Länsstyrelsen.

För att snabbt få del av information och nya erbjudanden kan du prenumerera på det elektroniska nyhetsbrevet Landsbygd i Centrum  

Du kan även se vilka aktiviteter som är inplanerade i Länsstyrelsens kalendarium  på startsidan längst ned till höger.