Kompetensutveckling 

Kurser och rådgivning som erbjuds lantbrukare och andra företagare som är aktiva på landsbygden.

Foto: Mette Kjöbek Petersen
Studieresa ekologisk odling Foto: Mette Kjöbek Petersen

Länsstyrelsen arrangerar och samordnar en rad olika aktiviteter som syftar till kompetensutveckling inom olika områden. Ofta sker detta tillsammans med externa aktörer. Externa aktörer kan också anordna aktiviteter genom upphandling eller genom att ansöka om projektstöd.

Aktuella aktiviteter som samordnas genom Landsbygdsprogrammet för Länsstyrelsen i Stockholms län annonseras löpande, se nedan.

Läs mer om aktiviteter hos våra grannlän här till höger. 

Målgruppen för dessa aktiviteter är lantbrukare och andra företagare som är aktiva på landsbygden.

Kontakta oss

Mette Kjöbek Petersen
Enheten för lantbruksfrågor
010-2231408
Åsa Pettersson
Enheten för lantbruksfrågor
010-2231516
Enheten för lantbruksfrågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00