Frågor och svar om regler vid biodling

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om vilka regler som gäller för  dig som är biodlare. Här finns även svar på frågor som du som inte själva har bin, men som råkar ut för dem, kan vilja ställa.

För dig som är biodlare

Vad gäller när jag ska flytta ett bisamhälle?

Så fort du ska flytta ett bisamhälle eller utbyggda ramar över en församlingsgräns ska du ha ett flyttningstillstånd. Du behöver därför kontakta din bitillsynsman (eller dennes ersättare, listorna finns här) som gör ett besök. Då kan flyttningstillståndet fyllas i och signeras av både bitillsynsmannen och dig som biodlare. Tillsynsmannen avgör om okulär besiktning av vaxkakorna ska göras utifrån din församlings status när det gäller smitta av Amerikansk yngelröta och Varroa kvalster.

Vad gäller när du/jag ska sälja ett bisamhälle?

Ska du ha flyttningstillstånd inför en försäljning av ett samhälle måste du ha information om köparens kontaktuppgifter och nya uppställningsplats (minst information om kommun och församling) inför tillsynsmannens besök hos dig.

Vad gäller när jag vill flytta vaxkakor och biodlingsredskap?

Även utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder och begagnade biodlingsredskap får inte föras bort från församling som förklarats smittat med amerikansk yngelröta, utan att flyttningstillstånd utfärdats av tillsynsmannen i distriktet. Under tiden 1 oktober - 31 mars får dock vaxkakor och avfall av sådana flyttas för omsmältning.

Vad gör jag om jag inte får tag i ordinarie bitillsynsman?

Om du inte får tag i ordinarie bitillsynsman i ditt distrikt kontaktar du ersättaren om en sådan finns i ditt distrikt. Se listor för respektive län som finns i högerspalten på denna sida. Om tillsynsman i ditt distrikt inte nås eller inte har tid kan du kontakta bitillsynsmän (ordinarie eller ersättare) i geografiskt angränsande distrikt. Tillsynsmannen som kommer till dig ska innan besöket ha tagit kontakt till ordinarie bitillsynsman i ditt distrikt. Om det inte heller gå att få kontakt med någon tillsynsman i granndistrikten ringer du till Länsstyrelsen i Stockholms län, som då hjälper dig att få kontakt med annan bitillsynsman.

Jag har skaffat nytt bisamhälle – vad gäller?

När du har skaffat ett nytt bisamhälle ska du skicka in anmälan om stadigvarande uppställningsplats. Använd blanketten Anmälan av innehav av bisamhällen Fyll i, skriv under och skicka till:

Länsstyrelsen i Stockholms län

Att: Johanna Lindström

Box 22067

104 22  STOCKHOLM

Observera att vi behöver ordentlig information om fastighetsbeteckning, församling och kommun. Du kan även scanna in den underskrivna blanketten och skicka till lantbruk.stockholm@lansstyrelsen.se

Vad gör jag när jag misstänker att ett bisamhälle drabbats av sjukdom?

Har du misstankar om att dina bin drabbats av sjukdom (amerikansk yngelröta eller trakékvalster) kontaktar du din bitillsynsman som kommer ut och gör en besiktning och avgör om det ska tas prov som skickas in för analys.

Av de smittsamma bisjukdomar som förekommer i landet, anses för närvarande amerikansk yngelröta och varroakvalster vara så allvarliga att bekämpningen av dem reglerats i lag och andra författningar. Lagstiftningen omfattar även kvalstersjuka, som orsakas av trakékvalster.  

I det fallet det konstateras ett utbrott av Amerikansk yngelröta kommer Länsstyrelsen att informera berörda bitillsynsmän, och biodlare i området kring utbrottet samt på denna webbsida. Åtgärder kommer även vidtas i den drabbade bigården.

Vilka regler gäller för biodling?

Regler för biodling finns på Jordbruksverkets webbplats. Där hittar du information, blanketter och de förordningar och föreskrifter som reglerar biodling. Länk hittar du i högerspalten.  

För allmänheten

Jag har hittat ett bisamhälle i min trädgård. Vad ska jag göra?

Det enklaste är att leta rätt på information från den lokala biodlarföreningen. Det finns ofta ett antal medlemmar som står uppförda på en så kallad ”Svärmfångarlista” som du kan kontakta. I Uppsala län finns en lista över svärmfångare på Uppsala biodlarförenings hemsida.

Bin har flyttat in under tak eller mellan väggarna i ditt hus

Har du problem med bisvärmar i din bostad ska du i första hand vända dig till ditt försäkringsbolag.

 Läs mer på Jordbruksverkets webbplats